K.NNVHQT

NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN TỪNG BƯỚC TRỞ THÀNH NGÀNH HỌC ĐƯỢC SĂN ĐÓN TRONG NĂM 2024

Những năm trở lại đây, sự thắt chặt mối quan hệ hợp tác Việt – Hàn đã tạo điều kiện thuận lợi để giới trẻ được tiếp xúc với nền […]

𝐇𝐈𝐔 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓 #𝟐𝟒: 𝐌𝐨̛̉ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐲̉ 𝐝𝐚̂𝐧

🎙️ 𝐇𝐈𝐔 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓 #𝟐𝟒: 𝐌𝐨̛̉ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐲̉ 𝐝𝐚̂𝐧 Xã hội phát triển cùng với đó là những quốc gia đông dân cũng ngày một phát triển theo. Đặc biệt […]

CLB Nhật Ngữ- HIU Kizuna・日本語部絆

⭐️Chủ đề sinh hoạt để tìm ra được những hoạ sĩ truyện tranh “thực thụ” đã được quay trở lại sau hơn một năm kể từ lần đầu tiên diễn […]

Kế hoạch số 16/KH-HIU, ngày 13/3/2024 về việc tham gia Hội thao khối thi đua 22 năm học 2023-2024

Kế hoạch số 16/KH-HIU, ngày 13/3/2024 về việc tham gia Hội thao khối thi đua 22 năm học 2023-2024.

HỌC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC ĐỂ THÍCH ỨNG NHIỀU XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

🔴 HỌC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC ĐỂ THÍCH ỨNG NHIỀU XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Theo thống kê hiện nay, Trung Quốc và nhóm các nước sử dụng tiếng Trung hiện […]

Thông báo về việc đăng ký tham dự buổi tập huấn sử dụng hệ thống Submissions online

Thông báo về việc đăng ký tham dự buổi tập huấn sử dụng hệ thống Submissions online như sau: Mục đích: Hướng dẫn CBNV, CBGV, học viên và sinh viên […]

HIU HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG PHÁT (DTP) TỔ CHỨC HỘI THI TIẾNG ANH LIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC “SPELL IN A NUTSHELL” NĂM 2024

HIU HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG PHÁT (DTP) TỔ CHỨC HỘI THI TIẾNG ANH LIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC “SPELL IN A NUTSHELL” NĂM 2024 […]

Chào tháng 3 với CLB tiếng Trung

❤Chào tháng 3 với CLB tiếng Trung❤🍀Bạn đam mêm với ngôn ngữ mới 🧐🍀bạn muốn học hỏi thêm, biết thêm về văn hóa của đất nước tỷ dân 🧐👉Vậy thì […]

THÔNG BÁO V/v Đăng ký học lại HK2 năm học 2023-2024

Tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay tín chấp đối với sinh viên

Link văn bản đầy đủ: https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/tritd_hiu_vn/Documents/KHOA%20NG%C3%94N%20NG%E1%BB%AE%20V%C3%80%20V%C4%82N%20H%C3%93A%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BA%BE/TH%C3%94NG_B%C3%81O_V%E1%BB%80_VI%E1%BB%86C_TRI%E1%BB%82N_KHAI_CH%C3%8DNH_S%C3%81CH_B%E1%BA%A2O_HI%E1%BB%82M_S%E1%BB%A8C_KH%E1%BB%8EE_PVI_%C4%90%E1%BA%BEN_TO%C3%80N_TH%E1%BB%82_GV%252fCBNV/69%20T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20v%E1%BB%81%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20cho%20vay%20t%C3%ADn%20ch%E1%BA%A5p%20%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20sinh%20vi%C3%AAn.pdf?csf=1&web=1&e=ck36uN

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172