QLKH_Tin mới nhận

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp quốc gia – lĩnh vực lâm nghiệp (theo Quyết định số 2656/QĐ-BKHCN)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2656/QĐ-BKHCN Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp quốc gia – lĩnh vực chăn nuôi (theo Quyết định số 2655/QĐ-BKHCN)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2655/QĐ-BKHCN Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp quốc gia – lĩnh vực thủy sản (Theo Quyết định số 2622/QĐ-BKHCN)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2622/QĐ-BKHCN Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp quốc gia – lĩnh vực cây trồng nông nghiệp (theo Quyết định số 2621/QĐ-BKHCN)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2621/QĐ-BKHCN Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia (theo Quyết định số 2620/QĐ-BKHCN)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2620/QĐ-BKHCN Read More…

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1245/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn Read More…

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1241/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn Read More…

Sở KH&CN Bà Rịa-Vũng Tàu: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài nghiên cứu năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp quốc gia- lĩnh vực dược liệu (theo Quyết định số 2619/QĐ-BKHCN)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2619/QĐ-BKHCN Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2605/QĐ-BKHCN ngày 21/9/2020)

Thực hiện Quyết định số 2605/QĐ-BKHCN ngày 21/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172