QLKH_Tin mới nhận

Thư mời viết bài tham gia Liên hoan Nghiên cứu khoa học Sinh viên khối ngành Kinh tế – Luật – Phát triển đô thị 2021 “Integrated Research – Research for All”

 Lượt xem: 38

Thư mời viết bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng Quý IV/2021 và Quý I/2022

 Lượt xem: 132

Đăng ký biên soạn giáo trình nội bộ và sách giáo trình cho năm tài chính XV (2021-2022)

 Lượt xem: 333

Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường năm 2021 – 2022

 Lượt xem: 92

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

 Lượt xem: 386

4th international conference on “Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences” MCO 2021

 Lượt xem: 348

Quỹ Nafosted: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2021 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN

 Lượt xem: 235

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Gia hạn thời gian nộp đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 (lần 2)

 Lượt xem: 165

Phòng QLKH – HTQT: Tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa nghiên cứu khoa học HK2 năm học 2020-2021

 Lượt xem: 145

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng Quý III năm 2021

 Lượt xem: 274

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172