Hội nghị – Hội thảo

4th international conference on “Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences” MCO 2021

 Lượt xem: 349

Phòng QLKH – HTQT: Tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa nghiên cứu khoa học HK2 năm học 2020-2021

 Lượt xem: 146

Hội thảo quốc gia: một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông

 Lượt xem: 410

Hành trình Giáo dục và Công nghệ Vương Quốc Anh “UK Education and Technology Roadshow HCMC”

 Lượt xem: 572

Hội Tự động hóa Việt Nam xúc tiến tổ chức Hội nghị VCCA 2021

 Lượt xem: 489

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH: thông báo về việc dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học năm 2021

Về việc dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm Read More…

Chuỗi Seminar Tối ưu hóa và ứng dụng – Chủ đề: “Điều kiện tối ưu cấp 2 trong tối ưu không trơn ” – Ngày 04/04/2021

 Lượt xem: 368

Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (đợt 3)

 Lượt xem: 514

Phòng QLKH – Tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa nghiên cứu khoa học HK1 năm học 2020-2021

 Lượt xem: 527

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar “Tìm kiếm bản sắc văn hóa của bản thân”

 Lượt xem: 376

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172