QLKH_Tin mới nhận

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 103/QĐ-BKHCN 01/2021)

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 146/QĐ-BKHCN và Quyết định số 148/QĐ-BKHCN 01/2021)

Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-BKHCN và Quyết định số 148/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (Quyết định số 120/QĐ-BKHCN 01/2021)

1. Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-BKHCN ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 217/QĐ-BKHCN 02/2021)

Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 01 nhiệm vụ khoa học và Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 227/QĐ-BKHCN 02/2021)

Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa Read More…

Thông báo: Đăng ký tham dự buổi hướng dẫn Giảng viên thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2020-2021

 Lượt xem: 416

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh BR-VT

Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kế hoạch năm 2022, Sở Khoa học và Công Read More…

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar “Tìm kiếm bản sắc văn hóa của bản thân”

 Lượt xem: 386

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar chuyên đề “Vaccine ngừa Covid-19”.

 Lượt xem: 323

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar chuyên đề “Việt Nam học – chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới”

 Lượt xem: 278

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172