QLKH_Tin mới nhận

Sở KH&CN Bình Định: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

 Lượt xem: 78

Thông báo: Tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021.

Thông báo tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực Read More…

Thư mời tham dự hội thảo giới thiệu “Công nghệ nuôi tảo Spirulina ứng dụng trong chăn nuôi sản xuất thức ăn, thủy sản quy mô nông hộ và công nghiệp”

 Lượt xem: 157

Thông báo – Tạm dừng Hội thảo quốc gia ” Phát triển Logistics Việt Nam ngang tầm quốc tế”

 Lượt xem: 93

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2022 (theo Quyết định số 1168/QĐ-BKHCN và 1169/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 148

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Theo Quyết định số 1166/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 62

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”

1. Thực hiện Quyết định số 907/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt Read More…

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia tp.HCM thông báo tổ chức hội nghị khoa học & công nghệ toàn quốc về cơ khí lần VI-2021

 Lượt xem: 220

Sở KH&CN Trà Vinh: thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (lần 3)

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử Read More…

Hành trình Giáo dục và Công nghệ Vương Quốc Anh “UK Education and Technology Roadshow HCMC”

 Lượt xem: 447

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172