QLKH_Tin mới nhận

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

 Lượt xem: 389

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

 Lượt xem: 109

Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)

 Lượt xem: 270

Sở KH&CN Bình Định: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

 Lượt xem: 111

Thông báo: Tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021.

Thông báo tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực Read More…

Thư mời tham dự hội thảo giới thiệu “Công nghệ nuôi tảo Spirulina ứng dụng trong chăn nuôi sản xuất thức ăn, thủy sản quy mô nông hộ và công nghiệp”

 Lượt xem: 197

Thông báo – Tạm dừng Hội thảo quốc gia ” Phát triển Logistics Việt Nam ngang tầm quốc tế”

 Lượt xem: 117

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2022 (theo Quyết định số 1168/QĐ-BKHCN và 1169/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 168

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Theo Quyết định số 1166/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 83

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”

1. Thực hiện Quyết định số 907/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172