QLKH_Tin mới nhận

Sở KH&CN Đồng Tháp: thông báo Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 Lượt xem: 118

Sở KH&CN Tỉnh Long An: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (lần 2)

 Lượt xem: 219

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

 Lượt xem: 457

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

 Lượt xem: 135

Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)

 Lượt xem: 282

Sở KH&CN Bình Định: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

 Lượt xem: 131

Thông báo: Tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021.

Thông báo tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực Read More…

Thư mời tham dự hội thảo giới thiệu “Công nghệ nuôi tảo Spirulina ứng dụng trong chăn nuôi sản xuất thức ăn, thủy sản quy mô nông hộ và công nghiệp”

 Lượt xem: 226

Thông báo – Tạm dừng Hội thảo quốc gia ” Phát triển Logistics Việt Nam ngang tầm quốc tế”

 Lượt xem: 162

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2022 (theo Quyết định số 1168/QĐ-BKHCN và 1169/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 178

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172