QLKH_Tin mới nhận

Seminar “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Giáo dục” – ngày 07/03/2019

Những bước nhảy vọt của CMCN 4.0 đặt ra nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này Read More…

Hội thảo “Dược HIU – Chia sẻ kinh nghiệm học tập” – ngày 27/02/2019

Nội dung chính:* Chương trình văn nghệ giao lưu văn nghệ của giảng viên và sinh viên.* Chia sẻ kinh nghiệm học tập Dược khoa của giảng viên và sinh Read More…

Hội thảo Quốc tế thường niên Kinh tế Lượng lần thứ hai (ECONVN2019)

Từ ngày 14-16/01/2019, Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM tiếp tục phối hợp với NXB Springer tổ chức HỘI THẢO QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN VỀ KINH TẾ LƯỢNG NĂM 2019 (ECONVN2019). Read More…

Danh sách Hội nghị, Hội thảo Quốc tế năm 2019 – của Viện Huyết Học – Truyền Máu TW

DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2019 – CỦA VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TW Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương thông tin đến Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172