QLKH_Tin mới nhận

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 744/QĐ-BKHCN ngày 05/4/2021)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25

1. Thực hiện Quyết định số 723/QĐ-BKHCN ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 597/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2021)

Thực hiện Quyết định số 597/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm Read More…

Học viện ngân hàng-thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc gia: Tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số

 Lượt xem: 208

Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo VNICT

 Lượt xem: 180

Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học “Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh”

 Lượt xem: 107

Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 4 năm 2020 – 2021

 Lượt xem: 288

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 04/01/2021 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021)

Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 01 nhiệm vụ khoa học và công Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 673/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2021)

Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172