QLKH_Tin mới nhận

Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học “Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh”

 Lượt xem: 172

Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 4 năm 2020 – 2021

 Lượt xem: 347

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 04/01/2021 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021)

Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 01 nhiệm vụ khoa học và công Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 673/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2021)

Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo lần thứ 3 về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia (Quyết định số 1528/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2020)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lần thứ 3 về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học Read More…

Hội Tự động hóa Việt Nam xúc tiến tổ chức Hội nghị VCCA 2021

 Lượt xem: 538

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH: thông báo về việc dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học năm 2021

Về việc dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm Read More…

Chuỗi Seminar Tối ưu hóa và ứng dụng – Chủ đề: “Điều kiện tối ưu cấp 2 trong tối ưu không trơn ” – Ngày 04/04/2021

 Lượt xem: 451

Học viện ngân hàng thông báo: thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2021

 Lượt xem: 265

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172