QLKH_Tin mới nhận

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

1. Tên Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện thông tin đăng bạ sở hữu công nghiệp và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm, doanh nghiệp Read More…

Sở KH&CN Long An: đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thức đầy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” thực hiện từ năm 2022

Thực hiện Thông báo số 493/TB-BKHCN, ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 540/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2021)

Thực hiện Quyết định số 540/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt Read More…

Phòng QLKH-HTQT Thông báo: Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021

 Lượt xem: 333

Thông báo: Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

 Lượt xem: 194

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022

 Lượt xem: 341

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN – Chương trình: Ứng dụng & phát triển công nghệ thông tin & áp dụng tiến bộ KH-CN vào các mô hình bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 401/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2021)

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Read More…

Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (đợt 3)

 Lượt xem: 514

Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2021

 Lượt xem: 385

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172