QLKH_Tin mới nhận

Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (đợt 3)

 Lượt xem: 547

Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2021

 Lượt xem: 450

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Read More…

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Read More…

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Read More…

Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thông báo: thư mời viết bài hội thảo khoa học: đổi mới quản lý tp.HCM

 Lượt xem: 232

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:Tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”

 Lượt xem: 252

Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao  tiến bộ khoa Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (theo Quyết định số 301/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 251

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư hợp tác với Hungary bắt đầu thực hiện từ năm 2021

 Lượt xem: 194

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172