QLKH_Tin mới nhận

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các NVKH&CN của “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 – 2025”

Thực hiện Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực Read More…

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực ANQP thực hiện năm 2021 của tỉnh BR – VT

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ- UBND, ngày 17 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học Read More…

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021

 Lượt xem: 186

Bộ KH&CN: Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2021

 Lượt xem: 283

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 290/QĐ-BKHCN)

Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục 03 đề tài Read More…

Phòng QLKH – Tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa nghiên cứu khoa học HK1 năm học 2020-2021

 Lượt xem: 561

Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022 của tỉnh Tiền Giang

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ Read More…

Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Read More…

Sở KH&CN Bình Phước: Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 60/QĐ-BKHCN 01/2021)

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172