Hỗ trợ sinh viên

Xác nhận sinh viên
(1) Đăng ký trực tuyến thông quan cổng thông tin Portal (2) Nhận thông báo kết quả xử lý qua email và portal. (3) Nhận giấy xác nhận sinh viên theo yêu cầu.
Cấp lại thẻ sinh viên
1. Nộp lệ phí làm lại thẻ sinh viên tại phòng Tài chính kế toán. 2. Mang phiếu thu lệ phí đến phòng Trải nghiệm sinh viên để làm lại thẻ sinh viên
In bảng điểm
(1) Nộp lệ phí làm in bảng điểm tại phòng TCKT. (2) Mang phiếu thu lệ phí đến phòng QLĐT để in bảng điểm. (3) Đóng dấu vào bảng điểm tại VP trường.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục

Xác nhận sinh viên

Sinh viên đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên trực tuyến thông qua portal:

1. Đăng nhập vào tài khoản portal tại: www.portal.hiu.vn 

2. Chọn loại giấy xác nhận cần được cấp, gồm: GIẤY BỔ TÚC HỒ SƠ, TẠM HOÃN NVQS, VAY VỐN NGÂN HÀNG

3. Nhà trường sẽ gửi thời gian nhận kết quả qua hộp thư tại portal. Sinh viên nhận giấy xác nhận tại phòng TNSV

Lưu ý:
1.  Nhà trường sẽ trả lời kết quả xử lý đơn và thời gian nhận kết quả sinh viên qua tài khoản email office 365 và tin nhắn tại portal.

2. Mỗi học kỳ sinh viên được xác nhận tình trạng 02 lần. Nhà trường không cấp giấy xác nhận sinh viên trong các trường hợp còn nợ học phí hoặc đã thôi học.
3. Sinh viên cần kiểm tra cẩn thận thông tin về địa chỉ thường trú vì kết quả sẽ được trả về theo địa chỉ này.

Tạm dừng học (bảo lưu)

Để tạm dừng học (bảo lưu 01 học kỳ) sinh viên cần được sự đồng ý của Nhà trường

 1. Tải mẫu Đơn xin Bảo lưu (TNSV-BM01), điền đầy đủ và chính xác thông tin, ký tên người làm đơn và có xác nhận của Phụ huynh
 2. Nộp đơn bằng 01 trong 02 cách:
 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa
 • Cách 2: Gửi qua đường bưu điện theo thông tin sau
  Văn phòng Khoa ………………………….
  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP.HCM

3. Sinh viên nhận kết quả tại Phòng Trải nghiệm sinh viên tại phòng 2.4 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Nhà trường sẽ trả lời kết quả xử lý đơn và thời gian nhận kết quả sinh viên qua tài khoản email office 365 và tin nhắn tại portal.

Ghi chú: Trong một số trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ gửi kết quả qua đường bưu điện tại địa chỉ thường trú của sinh viên.

Gia hạn học phí

Sinh viên/học viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí theo thông báo của Nhà trường, có thể thực hiện thủ tục xin gia hạn học phí.

 1. Tải mẫu Đơn xin gia hạn học phí (TNSV-BM08), điền đầy đủ và chính xác thông tin, ký tên người làm đơn
 2. Nộp đơn bằng 01 trong 02 cách:
 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa
 • Cách 2: Gửi qua đường bưu điện theo thông tin sau
  Văn phòng Khoa ………………………….
  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP.HCM

3. Sinh viên nhận kết quả tại Phòng Trải nghiệm sinh viên tại phòng 2.4 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Nhà trường sẽ trả lời kết quả xử lý đơn và thời gian nhận kết quả sinh viên qua tài khoản email office 365 và tin nhắn tại portal.

Ghi chú: Trong một số trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ gửi kết quả qua đường bưu điện tại địa chỉ thường trú của sinh viên.

Nhập học trở lại

Sau khi hết thời hạn được bảo lưu, sinh viên thực hiện thủ tục nhập học trở lại.

 1. Tải mẫu Đơn xin học lại (TNSV-BM02), điền đầy đủ và chính xác thông tin, ký tên người làm đơn
 2. Nộp đơn bằng 01 trong 02 cách:
 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa
 • Cách 2: Gửi qua đường bưu điện theo thông tin sau
  Văn phòng Khoa ………………………….
  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP.HCM

3. Sinh viên nhận kết quả tại Phòng Trải nghiệm sinh viên tại phòng 2.4 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Nhà trường sẽ trả lời kết quả xử lý đơn và thời gian nhận kết quả sinh viên qua tài khoản email office 365 và tin nhắn tại portal.

Ghi chú: Trong một số trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ gửi kết quả qua đường bưu điện tại địa chỉ thường trú của sinh viên.

Thôi học

Sinh viên có mong muốn không tiếp tục học tại Trường, làm thủ tục xin thôi học.

 1. Tải mẫu Đơn xin thôi học (TNSV-BM03), điền đầy đủ và chính xác thông tin, ký tên người làm đơn và xác nhận của Phụ huynh sinh viên
 2. Nộp đơn bằng 01 trong 02 cách:
 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa
 • Cách 2: Gửi qua đường bưu điện theo thông tin sau
  Văn phòng Khoa ………………………….
  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP.HCM

3. Sinh viên nhận kết quả tại Phòng Trải nghiệm sinh viên tại phòng 2.4 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Nhà trường sẽ trả lời kết quả xử lý đơn và thời gian nhận kết quả sinh viên qua tài khoản email office 365 và tin nhắn tại portal.

Ghi chú: Trong một số trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ gửi kết quả qua đường bưu điện tại địa chỉ thường trú của sinh viên.

Chuyển trường đi

Sinh viên có nguyện vọng chuyển trường, cần phải được sự đồng ý của trường chuyển đến.

 1. Tải mẫu Đơn xin chuyển trường (TNSV-BM05), điền đầy đủ và chính xác thông tin, ký tên người làm đơn và xác nhận đồng ý của trường chuyển đến
 2. Nộp đơn trực tiếp tại Phòng Trải nghiệm sinh viên tại phòng 2.4 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

3. Sinh viên nhận kết quả tại Phòng Trải nghiệm sinh viên tại phòng 2.4 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Nhà trường sẽ trả lời kết quả xử lý đơn và thời gian nhận kết quả sinh viên qua tài khoản email office 365 và tin nhắn tại portal.

Ghi chú: Trong một số trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ gửi kết quả qua đường bưu điện tại địa chỉ thường trú của sinh viên.

Chuyển đổi ngành học

Sinh viên có nguyện vọng chuyển đổi ngành học, cần phải được sự đồng ý của trường chuyển đến.

 1. Tải mẫu Đơn xin chuyển ngành (TNSV-BM04), điền đầy đủ và chính xác thông tin, ký tên người làm đơn và xác nhận của phụ huynh
 2. Nộp hồ sơ
* Trường hợp 1: Chuyển ngành trong cùng 1 Khoa, sinh viên nộp hồ sơ tại Khoa đang học
* Trường hợp 2: Chuyển ngành đến Khoa khác:
2.1. Sinh viên đối chiếu lại điều kiện trúng tuyển đầu vào của ngành học mới tại Phòng TT-TS (tầng 1 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
2.2. Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa chuyển đến. Sau khi có ý kiến của Khoa chuyển đến (sẽ học), sinh viên xin xác nhận tại Khoa chuyển đi (đang học)

3. Sinh viên nhận kết quả tại Phòng Trải nghiệm sinh viên tại phòng 2.4 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Nhà trường sẽ trả lời kết quả xử lý đơn và thời gian nhận kết quả sinh viên qua tài khoản email office 365 và tin nhắn tại portal.

Ghi chú: Trong một số trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ gửi kết quả qua đường bưu điện tại địa chỉ thường trú của sinh viên.

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

Trường hợp bị thất lạc văn bằng, chứng chỉ.

 1. Tải mẫu Đơn xin cấp lại bản sao bằng TN (TNSV-BM11), điền đầy đủ và chính xác thông tin, ký tên người làm đơn.
 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đào tạo tại tầng 2 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
 3. Sinh viên nhận bản sao văn bằng, chứng chỉ trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo tại tầng 2 cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh.
Lưu ý: khi đến nhận nhớ mang theo bản gốc CMND để đối chiếu

Biểu mẫu thường dùng

Các loại biểu mẫu

STT MSBM  Tên biểu mẫu Tải về
1 TNSV-BM01 Đơn xin Bảo lưu (tạm dừng học) Xem
2 TNSV-BM02 Đơn xin học lại Xem
3 TNSV-BM03 Đơn xin thôi học Xem
4 TNSV-BM04 Đơn xin chuyển ngành Xem
5 TNSV-BM05 Đơn xin chuyển trường Xem
6 TNSV-BM07 Đơn xin xác nhận điểm Xem
7 TNSV-BM08 Đơn xin gia hạn học phí Xem
8 TNSV-BM09 Đơn đề nghị Xem
9 TNSV-BM11 Đơn xin cấp bản sao bằng TN Xem
10 TNSV-BM12 Đơn đề nghị chỉnh sửa thông tin Xem
11 TNSV-BM14 Đơn xin phép nghỉ học Xem
12 TCKT-BM07 Đơn xin hoàn trả học phí Xem
13 TCKT-BM08 Đơn xin hoàn trả lệ phí Xem
14 TCKT-BM09 Đơn xin miễn, giảm học phí Xem
 Lượt xem: 633

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172