Quy định, thông báo

Quy định

STT Số hiệu VB  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1  538/QĐ-HIU  24/10/2019 Xét cấp học bổng và miễn, giảm học phí  Tải về
2  522a/QĐ-HIU  17/10/2015 Chế độ học bổng, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy  Tải về
3  522b/QĐ-HIU  17/10/2015 Chế độ học bổng, giảm học phí và mức thưởng đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy  Tải về

Quyết định

STT Số hiệu VB  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1  146/QĐ-HIU  08/6/2020 Kỷ luật sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí (dừng tiến độ học tập)  Tải về
2  147/QĐ-HIU 08/6/2020 Chế độ học bổng, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy (Cảnh cáo học vụ)  Tải về

Sample Text

Thông báo

STT Số hiệu VB  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1  05/TB-HIU  09/01/2020 Xét HBKK học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020  Tải về
2  80/TB-HIU  15/05/2020 Đánh giá RLSV và HBKK học tập HK1 năm học 2019-2020  Tải về
3  87/TB-HIU  29/05/2020 Phòng nghỉ trưa cho sinh viên  Tải về
4  89/TB-HIU  29/05/2020 Tổ chức lớp kỹ năng tổ chức sự kiện  Tải về
5  107/TB-HIU  17/06/2020 Tổ chức vòng Bán kết cuộc thi tiếng Anh (HEC)  Tải về
6  108/TB-HIU  17/06/2020 Công nhận Điểm rèn luyện HK1 năm học 2019-2020  Tải về
6  115/TB-HIU  29/06/2020 Kết quả vòng Bán kết cuộc thi tiếng Anh (HEC)  Tải về
 Lượt xem: 104

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172