Quỹ VINIF: Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu thường niên

Chi tiết....

Các Biểu mẫu của Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Thường Niên Quỹ VINIF – thuộc Tập đoàn VINGROUP
http://vinif.org/vi/bieu-mau/ho-tro-nghien-cuu-thuong-nien

#

Tên Biểu mẫu và Tài liệu

Ký hiệu

I

Quy định đánh giá, xét chọn Dự án

VINIF-QDXC

II

Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí tài trợ

VINIF-HDSDNKP

III

Đánh giá, xét chọn Dự án

 

1.1

Đơn đăng ký

VINIF-A-DDK new

1.2

Thuyết minh Dự Án

VINIF-A-TMDA new

1.3

Phiếu tiếp nhận Dự Án

VINIF-A-PTN

1.4

Phiếu đánh giá, xét chọn Dự Án

VINIF-A-PDG

1.5

Biên bản kiểm phiếu đánh giá, xét chọn Dự Án

VINIF-A-BBKP

1.6

Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá, xét chọn Dự Án

VINIF-A-BBHTV

1.7

Thông báo giải trình, bổ sung thông tin

VINIF-A-TBBSTT

1.8

Công văn giải trình, bổ sung thông tin

VINIF-A-CVBSTT

1.9

Phiếu thẩm định Dự Án

VINIF-A-PTD

1.10

Biên bản kiểm phiếu thẩm định Dự Án

VINIF-A-BBTD

1.11

Biên bản họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xét chọn

VINIF-A-BBHTD

1.12

Bảng tổng hợp đánh giá xét chọn Dự Án

VINIF-A-THDG

1.13

Quyết định phê duyệt danh mục Dự Án tài trợ

VINIF-A-QDDM

1.14

Thông báo kết quả đánh giá, xét chọn Dự Án

VINIF-A-TBKQ

III

Quá trình thực hiện Dự án

 

2.1

Hợp Đồng Tài Trợ tài trợ Dự Án

VINIF-B-HD

2.2

Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của Dự Án

VINIF-B-BCTD

2.3

Xác nhận khối lượng nội dung và tình hình sử dụng kinh phí

VINIF-B-XNTD

2.4

Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện Dự Án

VINIF-B-BBKTTD

2.5

Thông báo điều chỉnh

VINIF-B-TBDC

2.6

Xác nhận điều chỉnh

VINIF-B-XNDC

2.7

Báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án

VINIF-B-BCTH

2.8

Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu Dự Án

VINIF-B-CVDGNT

2.9

Thông báo tổ chức đánh giá, nghiệm thu Dự Án

VINIF-B-TBNT

2.10

Phiếu đánh giá, nghiệm thu báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án

VINIF-B-PDGNT

2.11

Biên bản kiểm phiếu đánh giá, nghiệm thu báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án

VINIF-B-BBNTND

2.12

Biên bản tổ chức đánh giá, nghiệm thu Dự Án

VINIF-B-BBDGNT

2.13

Biên bản bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành

VINIF-B-BBBGSP

2.14

Biên bản hoàn thiện hồ sơ đánh giá nghiệm thu Dự Án

VINIF-B-BBHTHS

2.15

Quyết định công nhận kết quả thực hiện Dự Án

VINIF-B-CNKQ

2.16

Thanh lý Hợp Đồng Tài Trợ

VINIF-B-TLHD

Quỹ VINIF: Hợp tác, tài trợ Sự kiện và Hội thảo

Chi tiết....

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) sẽ hợp tác, tài trợ các sự kiện, hội thảo quốc tế có uy tín về khoa học và công nghệ nhằm góp phần hỗ trợ và và nâng cao năng lực nghiên cứu và các hợp tác trao đổi về khoa học và công nghệ cho các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học – tham khảo theo link: http://vinif.org/vi/hoinghi-hoithao.
1. Đơn vị tổ chức và quy mô sự kiện, hội thảo:
Đơn vị Tổ chức là các Viện nghiên cứu, Trường đại học và các đối tác có uy tín, có đóng góp tích cực và thiết thực cho cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam. Hội thảo có các báo cáo mời của các nhà khoa học hoặc nhà công nghệ có uy tín và có các công trình xuất sắc được công bố.
Hội thảo có quy mô quốc tế, có tầm ảnh hưởng, không bó hẹp trong nhóm nghiên cứu chuyên ngành, có các báo cáo của các nhà khoa học từ nước ngoài và từ các cơ sở nghiên cứu trong nước.
Quỹ VINIF tham gia tổ chức, đồng tổ chức hoặc tài trợ một phần kinh phí cho hội thảo, sự kiện.
2. Hồ sơ đăng ký bao gồm

* Đơn đăng ký (Mẫu 1.1 VINIF-HT-DDK);

* Dự toán tổng kinh phí tổ chức hội thảo, kinh phí và các nội dung đề nghị Quỹ VINIF tài trợ;

* Thông tin khoa học về sự kiện, hội thảo; Website của sự kiện, hội thảo; Quyết định tổ chức sự kiện, hội thảo và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Thời hạn, địa chỉ nộp đề xuất

* Đơn vị tổ chức sự kiện gửi hồ sơ qua email info@vinif.org và tới Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup – Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn.
Địa chỉ: Tầng 5 – Tower 1- Khu đô thị Times City – 458 Minh Khai – Hà Nội;

* Thời hạn: Tối thiểu trước 45 ngày khai mạc hội thảo, sự kiện.

4. Một số sự kiện, hội thảo do Quỹ VINIF đã tham gia tổ chức hoặc tài trợ

Hội nghị toán học Việt Mỹ tại Quy Nhơn 10-14/6/2019

Hội nghị GM Diễn đàn châu Á

Bài giảng GS. Leslie Valiantvề nghiên cứu khoa học máy tính và toán ứng dụng

Quỹ VINIF: Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước

Chi tiết....

Các biểu mẫu liên quan, hoặc tham khảo tại link: http://vinif.org/vi/bieu-mau/hoc-bong-sau-dai-hoc

Tên Biểu mẫu và Tài liệu

Ký hiệu

Đơn đăng ký

VINIF-TNT-DDK

Lý lịch khoa học

VINIF-TNT-LLKH

Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được

VINIF-TNT-TMTN

Thư giới thiệu

VINIF-TNT-TGT

Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ công bố quốc tế

VINIF-TNT-DDKCB

Dự toán kinh phí

VINIF-TNT-DTCP

Quỹ VINIF: Chương trình Hợp tác Đào tạo Thạc sĩ KH&CN

Chi tiết....

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam (http://vinif.org/vi/chuong-trinh/hop-tac-dao-tao-thac-si).
Theo đó, biểu mẫu cho Chương trình Hợp tác Đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ các ngành liên quan đến khoa học được Quỹ VINIF thông báo theo link như sau: http://vinif.org/vi/bieu-mau/hop-tac-dao-tao-thac-si

Tên Biểu mẫu và Tài liệu

Ký hiệu

CQĐT

Đơn đăng ký

VINIF-JM-DDK

X

Đề án chương trình đào tạo

VINIF-KM-TMDA

X

Quỹ tài trợ Nghiên cứu Ứng dụng VINTECH FUND

Chi tiết....

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên công nghệ đang làm việc tại các trường Đại học Việt Nam hoặc nước ngoài và các startup công nghệ có nguyện vọng tham gia Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund, vui lòng ĐĂNG KÝ để biết thêm thông tin về chương trình và các bước cần thực hiện – theo form đăng ký trực tuyến như link: https://vintechcity.com/application-form/.
Xem thêm thông tin tại link: https://vintechcity.com/cooperation/quy-tai-tro-nghien-cuu-ung-dung-vintech-fund/.
Danh sách trường đại học đã và đang ký kết Thỏa thuận hợp tác trong phát triển khoa học và công nghệ với Công ty Vintech (cập nhật đến 21/10/2019) đang được cập nhật trong link trên.

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172