Phòng Quản lý Khoa học

Hoạt động – Hội nghị – Hội thảo

Seminar: “Finding your cultural identity – Tìm kiếm bản sắc văn hóa bản thân” – Ngày 23/1/2021

Seminar: “Finding your cultural identity – Tìm kiếm bản sắc văn hóa bản thân” – Ngày 23/1/2021

Nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức quan trọng xoay quanh chủ đề bản sắc văn hoá cá nhân,…

Xem thêm
Seminar chuyên đề “Vaccine ngừa COVID-19” – Ngày 20/1/2021

Seminar chuyên đề “Vaccine ngừa COVID-19” – Ngày 20/1/2021

Nhằm cập nhật cho giảng viên và sinh viên những thông tin cơ bản về vaccine, đặc biệt là vaccine…

Xem thêm
Chương trình Seminar  “Việt Nam Học, chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới” – Ngày 08/01/2021

Chương trình Seminar “Việt Nam Học, chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới” – Ngày 08/01/2021

Nhằm giới thiệu về Việt Nam học, ngành khoa học quan trọng nhưng đang thiếu nguồn nhân lực do cung…

Xem thêm
Hội thảo khoa học “Cập nhật về SARS-CoV-2: Các biện pháp phòng chống, chẩn đoán và điều trị” 26/12/2020

Hội thảo khoa học “Cập nhật về SARS-CoV-2: Các biện pháp phòng chống, chẩn đoán và điều trị” 26/12/2020

Nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về SARS-CoV-2 và đại dịch Covid-19 và đồng thời quảng bá cho…

Xem thêm

Tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN

 Lượt xem: 1557

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172