Văn phòng Trường

Văn phòng Trường là đơn vị thuộc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, thực hiện công tác hành chính, tổng hợp và tổ chức hậu cần của Trường.

Văn phòng Trường được thành lập theo Quyết định 429/QĐ-HIU ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Nhiệm vụ

Thư ký Ban Giám hiệu
 • Tiếp nhận và sắp xếp lịch công tác định kỳ của Ban Giám hiệu
 • Tiếp nhận, kiểm tra thủ tục, nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình BGH cho ý kiến
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc của Ban Giám hiệu với các cơ quan, địa phương
Văn thư, lưu trữ
 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình, tham mưu báo cáo định kỳ, đột xuất về các nhiệm vụ của Trường theo quy định, theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
 • Quản lý và tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các cấp.
Điều phối hoạt động
 • Điều phối sử dụng xe ô tô, taxi, đảm bảo phương tiện đi công tác
 • Quản lý, điều phối sử dụng phòng họp của Trường
 • Thực hiện đăng ký suất ăn, thẻ giữ xe cho CBNV-GV
Tổ chức sự kiện cấp Trường
 • Công tác lễ tân, lễ nghi, khánh tiết của các sự kiện cấp Trường;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường

Liên hệ

Tầng 24, tòa nhà Ship of Knowledge
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172