Khoa Y – Các môn Truyền nhiễm

* Truyền nhiễm cơ sở lý thuyết

* Truyền nhiễm cơ sở thực hành

* Truyền nhiễm bệnh lý lý thuyết

* Truyền nhiễm bệnh lý thực hành

     – Bệnh truyền nhiễm đường hô hấp

     – Bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa

     – Bệnh truyền nhiễm đường máu

     – Bệnh truyền nhiễm đường da – niêm

…..

 Lượt xem: 144

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172