Phòng Hợp tác Quốc tế

Giới thiệu

Giới thiệu

Vào năm 1999, Ban lãnh đạo trường nhận ra tầm quan trọng của hội nhập Quốc tế, mở rộng hợp tác với các trường xung quanh khu vực và cũng như ngoài nước trong bối cảnh một Thế giới hoà bình, hợp tác và cùng phát triển như ngày nay. Từ đó, Hội đồng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã thống nhất ý kiến cho thành lập nên phòng Hợp tác Quốc tế. Ngày nay nhiều trường Đại học trên thế giới mong muốn được làm việc và kết nối với nhau để hỗ trợ nhau trong việc giảng dạy, giao lưu văn hoá và giao lưu giữa các sinh viên với nhau. 

Du học tại chỗ

University of Bedfordshire - Anh Quốc

Du học liên kết

Deakin University - Úc

B.H.M.S - Thụy Sĩ

UTA - Hoa Kỳ

NMIT - New Zealand

University of Arizona - Hoa Kỳ

Chức năng

Chức năng

 1. Quản lý và điều phối các hoạt động giáo dục, đào tạo, dự án Quốc tế của trường.
 2. Quản lý đoàn ra, đoàn vào của trường.
 3. Giải quyết các thủ tục cho cán bộ, sinh viên đi công tác học tập tại nước ngoài ngắn hạn ( dưới 90 ngày).
 4. Thực hiện phát ngôn chính thức và chịu trách nhiệm thông tin về trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong hợp tác Quốc tế.

Nhiệm vụ

 1.  Xây dựng kế hoạch, tổng kết công tác hợp tác Quốc tế hằng năm của trường.
 2. Soạn thảo tài liệu, chuẩn bị văn bản và tổ chức lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác Quốc tế. Tổ chức đón tiếp khách Quốc tế đến làm việc tại trường.
 3. Quản lý, thực hiện và phối hợp với các đơn vị trong toàn trường triển khai các chương trình hợp tác Quốc tế đã được nhà trường thông qua.
 4. Theo dõi, phát triển và triển khai các chương trình, dự án hợp tác Quốc tế đã ký kết.
 5. Than gia soạn thảo chuẩn bị các đề án, các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu có yếu tốc nước ngoài.
 6. Tổ chức, phối hợp với các đơn vị triển khai các chương trình định hướng, tư vấn cho giảng viên, sinh viên về các chương trình du học, tìm kiếm học bổng.
 7. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục mời và đón tiếp người nước ngoài đến công tác, học tập tại trường. Quản lý và hướngg dẫn các đơn vị thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận ngừoi nước ngoài học và làm việc tại trường: giảng viên, sinh viên của trường ra nước ngoài công tác và học tập.
Nhiệm vụ

Thông tin tham khảo

Quy trình

Học bổng

Thủ tục VISA

Liên hệ

Tòa nhà Ship of Knowledge
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

 Lượt xem: 764

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172