Hướng Dẫn Đặt Lại Mật Khẩu Tài Khoản Office 365


Cập nhật lần cuối vào 19/06/2023

Lưu ý: Muốn thực hiện được phải hoàn thành cập nhật thông tin bảo mật cho tài khoản ngay sau khi nhận được mật khẩu.

Bước 1: Truy cập vào trang web https://passwordreset.microsoftonline.com/


Bước 2: Nhập tài khoản vào ô User ID (nhập đầy đủ bao gồm cả cả tên miền: @hiu.vn – đối với giảng viên, CBNV hoặc @student.hiu.vn – đối với sinh viên)


Bước 3: Tại ô thứ 2 của giao diện, đúng nhập mã captcha hệ thống đang yêu cầu. Bấm Next.


Bước 4: Chọn phương thức xác thực tài khoản:

 • Email my alternate email: Xác thực bằng địa chỉ email.
 • Text my mobile phone: Xác thực bằng gửi tin nhắn về điện thoại
 • Call my mobile phone: Xác thực bằng gọi vào số điện thoại


4.1 Email my alternate email: Xác thực bằng địa chỉ email:

 • Bấm vào nút “Email”
 • Chờ khoảng từ 2-3p hệ thống gửi mã xác thực vào email cá nhân (Email đã cập nhật thông tin bảo mật trước đây)


Nhập mã xác thực vừa nhận được vào bấm “Next” (nhập đủ 6 ký tự nút “Next” sẽ bật sáng).


4.2 Text my mobile phone: Xác thực bằng gửi tin nhắn về điện thoại:

 • Điền số điện thoại mà đã cập nhật thông tin bảo mật trước đây.
 • Bấm vào nút “Text”
 • Chờ khoảng từ 2-3p hệ thống gửi tin nhắn mã xác thực vào số điện thoại nếu bạn đã nhập đúng số điện thoai đã cập nhật thông tin bảo mật trước đây.


Nhập mã xác thực vừa nhận được vào bấm “Next” (nhập đủ 6 ký tự nút “Next” sẽ bật sáng).


 1. 3 Call my mobile phone: Xác thực bằng gọi vào số điện thoại:

 • Điền số điện thoại mà đã cập nhật thông tin bảo mật trước đây.
 • Bấm vào nút “Call”
 • Chờ kh oảng từ 2-3p nhận được cuộc gọi từ tổng đài tự động của Microsoft đọc mã xác thực vào số điện thoại nếu bạn đã nhập đúng số điện thoai đã cập nhật thông tin bảo mật trước đây.


Thực hiện theo các yêu cầu của tổng đài tự động từ Microsoft.

Bước 5: Sau khi hệ thống đã xác thực xong sẽ mở ra cho phép bạn nhập mật khẩu mới.


Lưu ý: Mật khẩu mới không được giống với bất kỳ mật khẩu nào đã sử dụng trước đây.Mật khẩu được xem hợp lệ tối thiểu 10 ký tự bao gồm chữ, số và ít nhất 1 ký tự đặc biệt(!@#$%&).

Sau khi hoàn thành bạn sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản để tiếp tục sử dụng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172