Giải phẫu học – Lịch giảng Lớp OS19DHB- OS1,2


Lớp : OS19DHB-OS1 và OS2

Thời gian: 07/05/2020 đến 25/06/2020

BàiTên bài giảngSố tiếtTổ: 5+6 P.HT3 RHMThời gianGV phụ trách
1Giải phẫu hệ thần kinh4Sáng thứ 2 (04/5/2020)7h50 -11h20Mai Văn Thìn
2Giải phẫu hệ tuần hoàn4Sáng thứ 2 (11/5/2020)7h50 -11h20Mai Văn Thìn
3Giải phẫu hệ hô hấp2Sáng thứ 2 (18/5/2020)7h50 – 09h20Mai Văn Thìn
4Giải phẫu hệ tiêu hóa2Sáng thứ 2 (18/5/2020)9h20- 11h20Nguyễn Hữu Văn
5Giải phẫu hệ tiêu hóa (tt) +gan mật4Sáng thứ 2 (25/5/2020)7h50 -11h20Nguyễn Hữu Văn
6Giải phẫu hệ tiết niệu – sinh dục4Sáng thứ 2 (01/6/2020)7h50 -11h20Nguyễn Hữu Văn
7Giải phẫu hệ vận động4Sáng thứ 2 (08/6/2020)7h50 -11h20Trần Bá Sơn
8Giải phẫu hệ vận động(tt) + giác quan4Sáng thứ 2 (15/6/2020)7h50 -11h20Trần Bá Sơn
9Giải phẫu hệ: nội tiết + bạch huyết2Sáng thứ 2 (22/6/2020)7h50- 09h20Trần Bá Sơn
BàiTên bài giảngSố tiếtTổ: 9+10 P.HT3 RHMThời gianGV phụ trách
1Giải phẫu hệ vận động4Chiều thứ 5 (07/5/2020)13h30- 17h00Mai Văn Thìn
2Giải phẫu hệ vận động(tt) + giác quan4Chiều thứ 5 (14/5/2020)13h30- 17h00Mai Văn Thìn
3Giải phẫu hệ: nội tiết + bạch huyết2Chiều thứ 5 (21/5/2020)13h30- 15h20Mai Văn Thìn
4Giải phẫu hệ thần kinh2Chiều thứ 5 (21/5/2020)15h20- 17h00Nguyễn Hữu Văn
5Giải phẩu hệ tuần hoàn4Chiều thứ 5 (28/5/2020)13h30- 17h00Nguyễn Hữu Văn
6Giải phẫu hệ hô hấp4Chiều thứ 5 (04/6/2020)13h30- 17h00Nguyễn Hữu Văn
7Giải phẫu hệ tiêu hóa4Chiều thứ 5 (11/6/2020)13h30- 17h00Trần Bá Sơn
8Giải phẫu hệ tiêu hóa (tt) +gan mật4Chiều thứ 5 (18/6/2020)13h30- 17h00Trần Bá Sơn
9Giải phẫu hệ tiết niệu – sinh dục2Chiều thứ 5 (25/6/2020)13h30- 15h20Trần Bá Sơn
BàiTên bài giảngSố tiếtTổ: 7+8 P.HT3 RHMThời gianGV phụ trách
1Giải phẫu hệ vận động4Chiều thứ 5 (07/5/2020)7h50 -11h20Trần Bá Sơn
2Giải phẫu hệ vận động(tt) + giác quan4Chiều thứ 5 (14/5/2020)7h50 -11h20Trần Bá Sơn
3Giải phẫu hệ: nội tiết + bạch huyết2Chiều thứ 5 (21/5/2020)7h50 -11h20Trần Bá Sơn
4Giải phẫu hệ thần kinh2Chiều thứ 5 (21/5/2020)9h20- 11h20Mai Văn Thìn
5Giải phẫu hệ tuần hoàn4Chiều thứ 5 (28/5/2020)7h50 -11h20Mai Văn Thìn
6Giải phẫu hệ hô hấp4Chiều thứ 5 (04/6/2020)7h50 -11h20Mai Văn Thìn
7Giải phẫu hệ tiêu hóa4Chiều thứ 5 (11/6/2020)7h50 -11h20Nguyễn Hữu Văn
8Giải phẫu hệ tiêu hóa (tt) +gan mật4Chiều thứ 5 (18/6/2020)7h50 -11h20Nguyễn Hữu Văn
9Giải phẫu hệ tiết niệu – sinh dục2Chiều thứ 5 (25/6/2020)7h50- 09h20Nguyễn Hữu Văn

Thay mặt bộ môn Giải Phẫu học

PGS. TS. Mai Văn Thìn

 Lượt xem: 200

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172