Quy chế đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy


Cập nhật lần cuối vào 24/05/2021

Kính gửi: Qúy Thầy/Cô và Sinh viên Khoa Y,

Khoa Y kính gửi đến Quý Thầy/Cô và toàn thể Sinh viên Y khoa Quyết định số 167/QĐ-HIU của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ban hành ngày 24 tháng 05 năm 2021 về việc ban hành Quy chế đánh giá Điểm rèn luyên sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Các bạn bấm vào chữ DOWNLOAD để xem và tải toàn văn. Quy chế được áp dụng từ Học kỳ 2, năm học 2020-2021.

 Lượt xem: 408

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172