Tạm dừng hoạt động dạy – học trực tiếp tại trường (từ 19/5/2021)


Cập nhật lần cuối vào 19/05/2021

Kính gửi: Qúy Thầy/Cô và Sinh viên Khoa Y,

Khoa Y kính gửi đến Quý Thầy/Cô và toàn thể Sinh viên Y khoa thông báo số 85/TB-HIU của Nhà trường ban hành ngày 18 tháng 05 năm 2021 về việc tạm dừng tất cả các hoạt động dạy – học trực tiếp tại trường theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1554/UBND-VX ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2021.

  1. Từ ngày 19/5/2021, tạm dừng tất cả các môn học cả lý thuyết và thực hành trực tiếp của sinh viên Y đa khoa tại trường cho đến khi có thông báo mới.
  2. Để đảm bảo chương trình học, Sinh viên thường xuyên kiểm tra lịch học ở cổng thông tin (portal.hiu.vn) và sử dụng account sinh viên vào NHG eLearning system (istudy.edu.vn) để học online trên Microsoft team theo thời khóa biểu.

 Lượt xem: 252

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172