Tạp chí số 10 – tháng 12/2019


1. Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý Đại học Quốc tế Hồng Bàng

The factors affecting students’ motivation to learn at School of Business and Management in Hong Bang International University

Tác giả: Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên

Abstract
Full paper

2. Sự phù hợp của chương trình đào tạo bậc đại học với yêu cầu của thị trường lao động

The suitability of a school curriculum at a university level for the requirements of the labor market

Tác giả: Vũ Trực Phức, Trần Quang Cảnh

Abstract
Full paper

3. Tổng quan các kết quả nghiên cứu về sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

An overview of research results related to collaboration between kindergartens with parents in social skills education for preschool children with autism spectrum disorder

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh

Abstract
Full paper

4. Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua hàng rong của khách du lịch quốc tế tại Quận 1, TP.HCM – thực trạng và giải pháp khắc phục

Factors affecting international tourists’ behavioral intention in buying street vendors when traveling at District 1, Ho Chi Minh city – the situation and solutions

Tác giả: Trương Thị Xuân Đào, Trần Ngọc Anh, Hoàng Huy Minh Khôi, Trần Thiên Phúc

Abstract
Full paper

5. Ảnh hưởng của ba yếu tố: GDP của Trung Quốc, giá dầu thô và tỷ giá VND/USD tới GDP của Việt Nam

The effects of three factors: China’s GDP, crude oil price, VND/USD exchange rate to the GDP of Vietnam

Tác giả: Trần Quang Cảnh, Vũ Trực Phức

Abstract
Full paper

6. Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chí để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến dầu thực vật

The study of multicriteria decision making model (MCDM) for supplier evaluation and selection in the vegetable oil industry

Tác giả: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tịnh, Nhiêu Nhật Lương

Abstract
Full paper

7. Tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng nhờ vào bộ lưu điện

The cost savings of energy based on the uninter-ruptible power supply

Tác giả: Vũ Quang Sỹ, Đào Tăng Tín

Abstract
Full paper

8. Phương pháp thẩm định bức tranh nghệ thuật trong không gian nội thất

Method of appraising art paintings in the interior space

Tác giả: Nguyễn Minh Trúc Sơn

Abstract
Full paper

9. Định hướng tiếp cận, phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của nhà tù Bà Rá trong phức hợp di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh của khu vực núi Bà Rá – Thác Mơ tỉnh Bình Phước

Orient directions to approach, restore, preserve and exploit the values of Ba Ra prison in the complex of historical – cultural relics and the scenic beauty of ba ra mountainous area – Mo Waterfall in Binh Phuoc province

Tác giả: Trần Thị Thu Lương

Abstract
Full paper

10. Phân tích hàm lượng kim loại nặng trong tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp quang phổ phát xạ cao tần ghép nối khối phổ ICP-MS

Determination of heavy metals in litopenaeus vannamei by inductively coupled plasma mass spectrometry

Tác giả: Nguyễn Trần Xuân Phương, Đỗ Chiếm Tài

Abstract
Full paper

Trong trường hợp quý độc giả muốn nhận bản Full paper, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172