Tạp chí số 13 – tháng 12/2020


1. Ứng dụng chỉ thị phân tử SSR trong đánh giá độ thuần mướp hương (Luffa cylindrica L.)

Application on of SSR markers for evaluating the purity of Luffa cylindrica L. lines

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Nguyễn Minh Nghĩa, Dương Hoa Xô, Nguyễn Xuân Dũng*

Abstract

Full paper

2. Giá trị dinh dưỡng của rau sứng (Strophioblachia fimbricalyx Boerl.) thu hái ở Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

The nutritional value of Strophioblachia fimbricalyx Boerl. collected from Cham island, Hoi An, Quang Nam

Tác giả: Đặng Ngọc Phúc*, Nguyễn Nhân Đức, Nguyễn Lương Định

Abstract

Full paper

3. Ảnh hưởng của sucrose và môi trường khoáng lên sự tạo mô sẹo và tái sinh chồi cây Ngà voi (Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook)

Effects of sucrose and mineral medium on callus induction and shoot regeneration of Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook

Tác giả: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Xuân Dũng*

Abstract

Full paper

4. Sự thay đổi giá trị của một số xét nghiệm hóa sinh trong huyết tương được chống đông bằng Natri florua theo thời gian và nhiệt độ bảo quản

Changes in some biochemical analytes in fluorinated plasma over storage time and temperature

Tác giả: Vũ Hồng Hải*, Lê Phan Vi Na, Nguyễn Ngọc Minh Thư, Nguyễn Thị Bảo Minh, Thân Thị Tuyết Trinh

Abstract

Full paper

5. Kinh nghiệm ứng phó bùng phát dịch Covid-19: Bài học từ Việt Nam (nghiên cứu dữ liệu từ ngày 24/12/2019 đến ngày 10/05/2020)

Facing Covid-19 outbreak experience: lesson from Vietnam (research data from 24th Dec 2019 to 10th May 2020)

Tác giả: Võ Minh Hiếu

Abstract

Full paper

6. Ứng dụng lý thuyết cơ học chất lỏng để thiết kế đĩa khuôn của máy ép đùn tạo hình thức ăn thủy sản

Application of fluid mechanics principles for die plates designing of aqua-feed extruders

Tác giả: Lê Đức Trung

Abstract

Full paper

7. Bộ điều khiển pid online auto – tuning sử dụng mạng nơ ron cho hệ xe hai bánh tự cân bằng

Online auto-tuning pid controller using neural network for two-wheeled self-balancing robot

Tác giả: Hoàng Anh Vũ*, Đào Tăng Tín

Abstract

Full paper

8. Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác chuẩn bị bay huấn luyện cho Trung đoàn không quân phía Nam

Application of information technologies in building system software to support preparing for flight training for the Air Force Regiment in Southern Vietnam

Tác giả: Nguyễn Khắc Điệp*, Trần Trọng Việt, Nguyễn Văn Sơn

Abstract

Full paper

9. Đánh giá hiệu suất của các thuật toán học máy để phát hiện địa chấn

Tran Thanh Cong*, Dao Tang Tin

Tác giả: Trần Thành Công*, Đào Tăng Tín

Abstract

Full paper

10. Xây dựng các nhóm đồ án kiến trúc theo hướng phát triển bền vững trong chương trình đào tạo

Construct the groups of architectural projects under sustainable development way in curriculum

Tác giả: Phạm Đăng Tuấn Lâm

Abstract

Full paper

11. Mô hình dạy học trực tuyến ở đại học – những khó khăn và giải pháp khắc phục

Evaluating the disadvantages of internet-based learning at university level and effective solutions

Tác giả: Nguyễn Văn Thứ*, Bùi Thị Minh Nguyệt, Phạm Thanh Sơn

Abstract

Full paper

12. Từ Hán Hàn – Hán Việt đồng âm khác nghĩa và các phương pháp giảng dạy từ Hán Hàn đồng âm khác nghĩa cho sinh viên Việt Nam

An experimental study of adapting project – based learning in English speaking skills teaching at HIU

Tác giả: Mai Như Nguyệt

Abstract

Full paper

13. Thực nghiệm phương pháp học theo dự án trong lớp học nói tiếng Anh ở Đại học Quốc tế Hồng Bàng

An experimental study of adapting project – based learning in English Speaking skills teaching at HIU

Tác giả: Nguyễn Như Tùng*, Tiêu Bích San, Nguyễn Thị Bích Thảo

Abstract

Full paper

14. Thực trạng và giải pháp xuất khẩu nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long

Current situation and feasible solutions for Mekong Delta’s agricultural exports

Tác giả: Huỳnh Thanh Nhã, Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Thị Ngọc Anh*

Abstract

Full paper

Trong trường hợp quý độc giả muốn nhận bản Full paper, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172