Tạp chí số 16 – tháng 6/2021


1.Tính toán hiệu suất tổng và hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần của đầu dò NaI(TI) sử dụng mô phỏng Monte Carlo và thực nghiệm

Calculation of the total efficiency and full energypeak efficiency for NaI(TI) detector using Monte Carlo simulation and experimental measured

Tác giả: Lê Quang Vương*, Bùi Minh Lộc

Full paper

Abstract

2.Nghiên cứu quá trình hình thành lớp băng mỏng bao quanh máy bay trong điều kiện thời tiết có nhiều hơi nước

The process of forming a thin ice layer around an aircraft in weather conditions with a lot of water vapor

Tác giả: Dương Đề Tài, Lê Văn Cảnh*

Full paper

Abstract

3.Thiết lập quy trình PCR nhận diện chỉ thị phân tử liên kết với gen kháng bệnh khảm lá khoai mì (Manihot esculenta Crantz)

Establishment of PCR procedure for identifying molecular marker linked to cassava mosaic disease (Manihot esculenta Crantz) resistant gene

Tác giả: Huỳnh Nguyễn Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Dũng*

Full paper

Abstract

4.Nghiên cứu tạo mô sẹo từ lá cây muồng truổng (Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.)

Studying on callus indution of Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. Leaf

Tác giả: Nguyễn Văn Long, Phan Lê Trâm Anh, Nguyễn Thị Kiều Linh, Nguyễn Xuân Dũng*

Full paper

Abstract

5.Giải pháp thiết kế công viên túi (Pocket park) cho khu vực dân cư có mật độ cao. Khu vực nghiên cứu phường 13, 14 Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Pocket park design for a high-density area. The case study in ward 13, 14 Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Diệu*, Nguyễn Minh Hiếu

Full paper

Abstract

6.Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ viễn thông di động đến sự hài lòng của khách hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT Tây Ninh

The effect of mobile telecommunications service quality on customer satisfaction in VNPT Tay Ninh Business Centre

Tác giả: Hoàng Mạnh Dũng*, Trần Việt Hùng

Full paper

Abstract

7.Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại Trường Đại học Greenwich (Việt Nam) chi nhánh Quận 6

Student satisfaction with the quality of services at Greenwich University (Vietnam) district 6 branch

Tác giả: Đào Lê Kiều Oanh*, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phan Thành Quốc

Full paper

Abstract

8.Sự thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Bình Dương từ kết quả đánh giá của nhân viên

Implementation of the corporate culture at Binh Duong Power Company from the evaluation results of employees

Tác giả: Hoàng Mạnh Dũng*, Dương Thị Thanh Nhàn

Full paper

Abstract

9.Vai trò giáo dục trong việc định hướng đô thị hóa và tiếp cận giáo dục của người di cư tại Thành phố Hồ Chí Minh

The role of education in the urbanization orientation and access to education of the migrants in Ho Chi Minh city

Tác giả: Phan Thanh Sơn

Full paper

Abstract

10.Tín ngưỡng nữ thần của người Việt tại Biên Hòa – Đồng Nai. Tiếp cận từ lý thuyết chức năng

Goddess belief of the Vietnamese at Bien Hoa – Dong Nai. Approach from functional theory

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng

Full paper

Abstract

Trong trường hợp quý độc giả muốn nhận bản đầy đủ, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172