Tạp chí số 18 – tháng 11/2021


1. Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Impact of ownership structure on efficiency of listed firms the Vietnam stock exchange

Tác giả: Huỳnh Mỹ Tiên* và Nguyễn Đỗ Bích Nga

Full paper

Abstract

2. Bảo mật dữ liệu người dùng trong nhắm chọn quảng cáo kỹ thuật số: Kinh nghiệm một số nước và lưu ý cho Việt Nam

The data privacy in behavioral targeting technology of digital marketing: Experiences from other countries’ policies and remarks for Vietnam

Tác giả: Phạm Thị Thanh Tâm

Full paper

Abstract

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố HCMinh

Factors affecting the behavior of using E-wallets of Banking University Ho Chi Minh City

Tác giả: Đào Lê Kiều Oanh*và Võ Trường Toản

Full paper

Abstract

4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Factors affecting The intertion to start a business of students in the case of students in Quang Nam province

Tác giả: Võ Tiến Sĩ

Full paper

Abstract

5. Hành vi sử dụng tài chính cá nhân trong bối cảnh COVID-19: Nghiên cứu thực địa tại Việt Nam

Personal finance behavior in the context of COVID-19: A field study in Vietnam

Tác giả: Trịnh Hoàng Sơn

Full paper

Abstract

6. Dấu ấn văn hóa Campuchia trong tiểu thuyết Mùa xa nhà của Nguyễn Thành Nhân

Cambodian cultura imprint in the novel Mua xa nha by Nguyen Thanh Nhan

Tác giả: Phạm Khánh Duy

Full paper

Abstract

7. Biến đổi hình thái nhà ở người Khmer tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Transformation of house morphology Khmer people community in Tinh Bien district, An Giang province

Tác giả: Vương Quốc Trung

Full paper

Abstract

8. Nhân giống in vitro hoa hồng bạch cổ (Rosa odorata (Andr.) Sweet)

In vitro propagation of white rose (Rosa odorata (Andr.) Sweet)

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Linh, Phan Lê Trâm Anh, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Xuân Dũng*

Full paper

Abstract

9. SwishLU: Một phương pháp kích hoạt khác của hàm ReLU để nâng cao tính năng của mạng nơ-ron

SwishLU: Another activation approach on ReLU function to improve neutral network performance

Tác giả: Nguyễn Văn Trường* Trần Duy Hưng

Full paper

Abstract

10. Nghiên cứu mô hình điều khiển robot ba bậc tự do bằng hồi tiếp tuyến tính hóa
Study on modeling control of robot with three degrees of freedom using linear feedback

Tác giả: Huỳnh Minh Vũ

Full paper

Abstract

Trong trường hợp quý độc giả muốn nhận bản đầy đủ, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172