Tạp chí số 9 – tháng 9/2019


1. Vai trò của cách mạng công nghiệp trong quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX

The role of the industrial revolution in the mid-nineteenth-century German unification

Tác giả: Nguyễn Mậu Hùng

Abstract
Full paper
2. Một số hình thức giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh thông qua hệ thống di tích lịch sử ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Some traditional forms patriotic education for students through the historical relics system in Dong Hoi city, Quang Binh province

Tác giả: Lê Đức Thọ

Abstract
Full paper
3. Vấn đề xây dựng bản sắc cộng đồng ASEAN từ cách tiếp cận xuyên văn hóa

Building ASEAN community identity from the trans-culture approach and lessons for the development of Vietnamese modern culture

Tác giả: Trần Thị Thu Lương

Abstract
Full paper
4. Nguyên nhân dẫn đến Brexit: các cấp độ phân tích của David Singer

Causes of Brexit: levels of analysis by David Singer

Tác giả: Nguyễn Minh Tài

Abstract
Full paper
5. Đời sống tâm linh của con người trong truyện Việt Nam sau 1975

Spiritual life in Vietnamese stories after the Vietnam war (1975)

Tác giả: Nguyễn Văn Kha

Abstract
Full paper
6. Bức tranh ngôn ngữ các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk

An overview of the ethnic minority languages in Dak Lak province

Tác giả: Nguyễn Minh Hoạt

Abstract
Full paper
7. Khám phá nét riêng mang đậm dấu ấn địa phương của vè Bình Dương

Discovering the distinctive features of Binh Duong’s folk poems

Tác giả: Nguyễn Xuân Lý

Abstract
Full paper
8. Thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên một số trường khối kỹ thuật tại thành Phố Hồ Chí Minh

The real situation of training soft skills for students at some engineering universities in Ho Chi Minh city

Tác giả: Vũ Hồng Vận, Trịnh Thị Thanh

Abstract
Full paper
9. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành du lịch: trường hợp nghiên cứu tại 4 trường đại học công và tư có đào tạo ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting the the start-up business of students in tourism at universities in Ho Chi Minh city

Tác giả: Trương Thị Xuân Đào

Abstract
Full paper
10. An tử và trợ tử tiếp cận dưới nhãn quan Công giáo

Euthanasia and assisted suicide approached under Catholicism’s vision

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Tạ Duy Linh

Abstract
Full paper
11. Khảo sát mức độ nhiễm khuẩn của tiền Việt Nam tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Investigating the level of microbial contamination of Vietnamese currency notes at some markets in Ho Chi Minh city

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Abstract
Full paper

Trong trường hợp quý độc giả muốn nhận bản Full paper, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172