Tạp chí tiếng Anh Số 1 – Tháng 12/2020


1. Strategies for controlling viral diseases of orchids in Vietnam

Chiến lược kiểm soát bệnh virus hoa lan ở Việt Nam

Author: Nguyen Xuan Dung*, Nguyen Thi Thanh Thao, Duong Hoa Xo

Abstract

Full paper

2. Chemical constituents and pharmacological effects from different parts of grape Vitis vinifera L. (Vitaceae): A review

Tổng quan về thành phần hóa học và tác dụng dược lý của các bộ phận của cây nho Vi s vinifera L. (vitaceae)

Author: Ly Hong Huong Ha*, Tran Trung Trinh, Vo Thi Bich Ngoc

Abstract

Full paper

3. Calculation the thermodynamic properties of carbon monoxide gas using monte Carlo simulation for adsorption researches

Tính toán các tinh chất nhiệt động của khí CO bằng mô phỏng Monte Carlo cho các nghiên cứu về hấp phụ

Author: Nguyen Thanh Duoc*

Abstract

Full paper

4. Digitalize agriculture in Vietnam, opportunities, and challenges

Số hóa nông nghiệp Việt Nam, cơ hội và thách thức

Author: Nguyen Quoc Khanh*, Huynh Thi Thu Cuc

Abstract

Full paper

5. On the densest packing of equal spheres into a three-dimensional convex set

Phương pháp giải bài toán sắp xếp các khối cầu giống nhau vào tập lồi trong không gian ba chiều

Author: Nguyen Huy Liem*, Phung The Bao, Ta Trung Thanh, Vuong Anh Tuan, Pham Thi Tuyet

Abstract

Full paper

6. Credit card fraud detection based on machine learning

Phát hiện gian lận thẻ tín dụng dựa trên học máy

Author: Tran Thanh Cong

Abstract

Full paper

7. Reading comprehension difficulties among EFL learners: the case of English-majored students at Bac Lieu university

Khó khăn trong việc đọc hiểu tiếng Anh của người học tếng Anh như một ngoại ngữ: Trường hợp của sinh viên chuyên Anh Trường Đại học Bạc Liêu

Author: Nguyen Truc An*

Abstract

Full paper

8. A contrastive analysis of semantic features of the verb “cut” in English collocations and their equivalents in Vietnamese

Phân tích đối chiếu các đặc điểm ngữ nghĩa của động từ “cut” trong các ngữ cố định tếng Anh và các cụm từ tương đương trong tiếng Việt

Author: Ta Thi Kim Oanh*

Abstract

Full paper

9. Metaphoric meanings of words denoting animals in English and Vietnamese

Nghĩa ẩn dụ của từ chỉ động vật tiếng Anh và tiếng Việt

Author: Huynh Thi Ut*

Abstract

Full paper

10. A review of studies on teachers’ written corrective feedback

Báo cáo tổng hợp từ các nghiên cứu về nhận xét của giáo viên cho bài viết học sinh

Author: Do Manh Hieu*, Phan Le Thu Huong

Abstract

Full paper

11. The effectiveness of internship practice for English language majors

Nâng cao hiệu quả thực tập chuyên môn trong chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Author: Doan Thi Hue Dung*, Nguyen Nhu Tung, Pham Khac Thoi

Abstract

Full paper

12. Social Relationships & Language Discourse: The Influence of Friendship & Personality on Meaning Negotiation among International Students

Quan hệ xã hội và diễn ngôn: Sự ảnh hưởng của tình bạn và tính cách trong điều chỉnh nghĩa lời nói giữa các sinh viên quốc tế

Author: Nguyen Thi Dan Tam*

Abstract

Full paper

Trong trường hợp quý độc giả muốn nhận bản Full paper, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172