BSCK I. Nguyễn Đăng Hoành

BSCKI. Nguyễn Đăng Hoành

Thông tin chung


 • Đơn vị: Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Chức vụ: Giảng Viên, Giáo vụ Khoa Y
 • Email: hoanhnd@hiu.vn

Môn giảng dạy

 • Nội khoa
Học vấn

 • Bác sỹ y Khoa – 1987
 • BSCK I – Nội chung – 1996

Kinh nghiệm công tác


 • 1988 – 1989:  Bác sỹ điều trị tại Trường Văn hóa Quân Khu 7
  • 1990 – 2009: Trưởng phòng đào tạo, Trường Trung học Quân Y 2.
 • 2010 đến nay: Giảng viên Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng
Nghiên cứu

Kinh nghiệm giảng dạy

 • Đại học:
Sở thích

Xuất bản khoa học


RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172