BSCK1 Nguyễn Hữu Văn

BSCK1 Nguyễn Hữu Văn

Thông tin chung

 • Đơn vị: Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Email: vannh@hiu.vn
Môn giảng dạy

 • Ngoại khoa,
 • Giải phẫu học

Học vấn


 • BSCK1 – Ngoại khoa; 1991
 • Bác sĩ Y khoa, 1984

Kinh nghiệm công tác


 • 1985 – 1986: Trường Trung học Y tế Nghĩa Bình
 • 1986 – 1989: Ban ngoại D18, F307, Quân Khu 5
 • 1989 – 2013: Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi (1994-2007: Trưởng phòng Đào tạo và 2007 -2013: Trưởng phòng  CT HS- SV)
 • 2013 – 2014: Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
 • 2014 đến nay: Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

Nghiên cứu


Kinh nghiệm giảng dạy


Giảng dạy môn Giải phẫu – sinh lý, Triệu chứng học và bệnh học ngoại tại các Trường:

 • Trường Trung học Y tế Nghĩa Bình.
 • Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi
 • Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
 • Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172