Ths: Nguyễn Cẫm Hoàng


Thông tin chung


  • Giảng viên, Bộ Môn Huyết Học

  • Đơn vị: Khoa Xét Nghiệm Y Học

  • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

  • Email: hoangnc@hiu.vn

Học vấn


  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại Học Y Dược TP. HCM năm 2020  chuyên ngành Dược lý- Dược lâm sàng

  • Tốt nghệp cử nhân: Trường Đại Học Y Dược TP. HCM (Năm cấp bằng 2010) chuyên ngành Xét Nghiệm

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172