ThS.GVC Trần Thị Thu Hằng – Quyền Trưởng Khoa


Thông tin chung


  • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
  • Chức vụ: Quyền Trưởng Khoa Dược
  • Email: hangttt@hiu.vn

Quá trình đào tạo 


  • Tốt nghiệp Đại học ĐHYD-TP.HCM 1978
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ ĐHYD-TP.HCM 1997

Quá trình công tác


  • 1980 – 2008 Phó chủ nhiệm Bộ môn Khoa Dược-ĐHYD-TP.HCM
  • 2007 – 2010 Chủ nhiệm Bộ môn Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • 2010 – đến nay Quyền Trưởng khoa Khoa Dược – trường ĐHQT Hồng Bàng

Nghiên cứu khoa học


1. Nghiên cứu một số tác động địa lý của Địa long năm 1988
2. Góp phần nghiên cứu các chế phẩm cầm máu từ Gelatin và Alginat năm 1991
3. Góp phần nghiên cứu Dược lực cây Ba Dót năm 1994
4. Thử độc tính chế phẩm NTS3 năm 2003
5. Khảo sát độc tính cấp và bán cấp xây Xuân hoa năm 2004
6. Khảo sát độc tính cấp và bán cấp của chế phẩm đông khô Lactobacillus acidophillus và Bifidobacterium bifidium năm 2004
7. Khảo sát độc tính cấp và bán cấp của chế phẩm đông khô Lactobacillus sporogenes và Streptococus faecalis năm 2005
8. Khảo sát độc tính cấp và bán cấp của chế phẩm vi nang chứa vi khuẩn Lactobacillus sporogenes và Streptococcus faecalis năm 2006

Sách đã xuất bản


1. DƯỢC LỰC HỌC. 1994. Nhà xuất bản Y học và các nhà xuất bản khác. Tái bản lần thứ 20
2. TRẮC NGHIỆM DƯỢC LỰC HỌC. Nhà xuất bản Y hoc. Tái bản lần thứ 8
3. THUỐC TRÁNH THAI. Nhà xuất bản Y học. Tái bản lần thứ II
4. THUỐC TRỊ UNG THƯ. Nhà xuất bản Y học
5. DƯỢC ĐỘNG HỌC LÂM SÀNG. Nhà xuất bản Phương Đông. Tái bản lần thứ 2
6. DƯỢC LÝ HỌC. Nhà xuất bản Y học
7. SỬ DỤNG KHÁNG SINH AN TOÀN HỢP LÝ. Nhà xuất bản Phương Đông.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172