TS. Nguyễn Văn Thiên

TS. Nguyễn Văn Thiên

Giảng viên Triết học

Email: thiennv@hiu.vn

Các môn giảng dạy:

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các lãnh vực nghiên cứu:

 • Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên
 • Phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị
 • Vấn đề môi trường ở Việt Nam hiện nay

Công bố khoa học:

 • Nguyễn Văn Thiên (2020): Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (Sách chuyên khảo). NXB Lý luận Chính trị.
 • Nguyễn Văn Thiên (2019): Quản lý xã hội đối với làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay (Sách chuyên khảo). NXB Lý luận Chính trị.
 • Nguyễn Văn Thiên (2018): Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị tăng khả năng thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 cho sinh viên Việt Nam hiện nay. Trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay.
 • Nguyễn Văn Thiên (2017): Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Nguyễn Văn Thiên (2017): Tầm quan trọng của công tác giáo dục thể lực, trí lực và tâm lực cho sinh viên Việt Nam hiện nay. Tạp chí Giáo dục.
 • Nguyễn Văn Thiên (2017): Vai trò của chủ thể giáo dục trong giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở Vĩnh Long hiện nay. Tạp chí Giáo dục.
 • Nguyễn Văn Thiên (2015): Một số nội dung cơ bản trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên hiện nay. Tạp chí Giáo dục.
 • Nguyễn Văn Thiên (2015): Mục đích, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên hiện nay. Tạp chí Giáo dục.
 • Nguyễn Văn Thiên (2015): Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên một số trường đại học, cao đẳng ở Vĩnh Long hiện nay. Tạp chí Giáo dục.

INVOLVED IN COURSES

Courses teacher is currently involved in.

ID
COURSE NAME
Group
Course Price

TEACHER TESTIMONIALS

What parents Say about our teacher.

Trương Hải Hoàng

Sinh viên Trương Hải Hoàng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành công nghệ điện ảnh truyền hình.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Đỗ Nhật Trường

Sinh viên Đỗ Nhật Trường - Khoa Công nghệ thông tin, đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2017

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Thành Đạt

Sinh viên Nguyễn Thành Đạt tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Ngọc Bảo Châu

Sinh viên Dương Ngọc Bảo Châu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

Nguyễn Minh Thành

Sinh viên Nguyễn Minh Thành tham gia học tập tại Khoa Điện tử - tự động hóa, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường trong suốt 4 năm học

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’

Tập đoàn Nguyễn Hoàng chú tâm đầu tư phát triển giáo dục và tiên phong sở hữu hệ thống giáo dục khép kín từ mầm non đến tiến sĩ, từ chương trình liên kết, hội nhập quốc tế đến quốc tế hoàn toàn. Toàn hệ thống toàn tâm nỗ lực theo triết giáo dục nhân bản, với mục tiêu đào tạo toàn diện cho các thế hệ học sinh, sinh viên đủ 5H: Heart (yêu thương), Head (trí tuệ), Hand (làm việc hiệu quả), Health (sức khỏe tốt) và Human (nhân bản). Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’ Lấy người học làm trung tâm, lấy toàn cầu hoá làm bối cảnh, hệ thống giáo dục nhân bản Nguyễn Hoàng đồng hành với quý phụ huynh như đối tác hàng đầu, cung cấp cho người học môi trường học tập hạnh phúc hôm nay, thịnh vượng ngày mai trong mối quan hệ toàn cầu xuyên suốt tiến trình nhằm thúc đẩy tính thực học trong nền giáo dục nhân bản, Tập đoàn Nguyễn Hoàng mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn, Bất động sản nghỉ dưỡng, thực sự kết nối giảng đường và cuộc sống. Điều này đã đem lại giá trị gia tăng cho xã hội, mang đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. Trong gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Nguyễn Hoàng thực sự trải nghiệm sức mạnh của lòng tri ân. Vậy nên, chúng tôi cũng mời gọi mọi sự cộng tác trong tâm tình tri ân, cùng hội lực để có thể Lan Toả Khát Vọng.

Hoàng Nguyễn Thu Thảo

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172