Lưu trữ: Teachers

TS. Đoàn Thị Huệ Dung

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Read More »

PGS. TS. Richard Xu
University of Technology Sydney, Australia

Là Phó giáo sư và Giám đốc của Industry Analytics and Visualisation, đồng thời là người sáng kiến ​​DataLounge của Khoa Kỹ thuật & CNTT, tôi liên

Read More »

GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm
Chuyên gia đầu ngành AI tại Việt Nam

Có thể nói, những cống hiến của GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm cho nền giáo dục Việt Nam nói chung là rất lớn lao. Đặc biệt, GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm – […]

Read More »

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172