PGS.TS Lê Xuân Thám


Trưởng bộ môn

 • Từ 1987-1988: Thực tập của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Viện Hàn lâm Khoa học Hungary về lĩnh vực: Đồng vị đánh dấu và Kim loại nặng trên thực vật .
 • Tiến sĩ Sinh học thực vật 1997: Dinh dưỡng khoáng nấm Linh chi Ganoderma lucidum bằng Kỹ thuật hạt nhân.
 • Hậu Tiến sĩ tại Viện Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản chuyên sâu Đồng vị phóng xạ Máy Gia tốc.
 • Phó Giáo sư 2004, thỉnh giảng tại Đại học Dalat, Đại học Nha Trang …
 • Phó Giám đốc Trung tâm Hạt nhân Tp.Hồ Chí Minh
 • Giám đốc Sở KHCN Lâm Đồng
 • Lĩnh vực nghiên cứu:

*Đa dạng sinh học và chủng loại tiến hóa nấm

*Dinh dưỡng khoáng thực vật – Chọn tạo giống đột biến

 • Xuất bản 5 Sách Chuyên khảo Công nghệ Nấm
 • Công bố >120 bài báo trên Tạp chí quốc tế và quốc gia
 • Huân chương Lao động 2015
 • Email: thamxl@hiu.vn

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172