PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng BM GDMN

Chuyên ngành: Giáo dục học
Email: anhntk2@hui.vn

Các môn giảng dạy:

 • Giáo dục học đại cương, Giáo dục học mầm non, Giao tiếp sư phạm mầm non;
 • Đánh giá trong giáo dục mầm non, Phát triển chương trình giáo dục mầm non;
 • Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi, Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng;
 • Xu hướng và thách thức trong giáo dục mầm non, Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non;
 • Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ giáo dục đặc biệt.

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục đặc biệt

Đề tài khoa học các cấp

 • (2018-2020): Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. Đề tài cấp Bộ
 • (2016-2018): Xây dựng chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở KHCN TP.HCM
 • 2015: Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo sinh mầm non về phương pháp dạy học tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đề tài cấp Bộ
 • (2013-2015): Xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi dựa trên bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi. Sở KHCN TP.HCM
 • (2009-2011): Xây dựng phòng kích thích thị giác tại trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM cho trẻ khiếm thị. Sở KHCN TP.HCM
 • (2007-2009) : Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tiểu học học hòa nhập tại TP.HCM. Đề tài cấp Bộ

Tạp chí khoa học

 • 2016: Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới về chương trình dạy kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ. Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2016: Hình thành biểu tượng về thời gian cho trẻ mầm non. Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2015: Cơ sở xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi Việt Nam. Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2015: Quy trình xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi Việt Nam. Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2015: Thực trạng sử dụng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại một số trường mầm non tư thục ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
 • 2011: Xây dựng mô hình phòng kích thích thị giác cho trẻ khiếm thị tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm của thế giới. Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2009: Quan điểm về mục đích và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hoà nhập thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2009: Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hoà nhập thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2004: Phát triển sự sáng tạo của trẻ mầm non trong điều kiện hoạt động hợp tác. Tạp chí Khoa học của trường Đại học Sư phạm Quốc Gia Mat-xcơ-va (SCIE)
 • 2004: Một bài tập trắc nghiệm qua tranh vẽ của trẻ mầm non. Tạp chí “Giáo dục mầm non”, Bộ GD và ĐT
 • 2003: Thực trạng về hình thành sự tích cực sáng tạo của trẻ mẫu giáo lớn trong trò chơi đóng vai theo chủ đề. Tạp chí Khoa học của trường Đại học Sư phạm Quốc Gia Mat-xcơ-va (SCIE)
 • 2003: Biện pháp phát triển yếu tố tưởng tượng trong tổ chức trò chơi đóng vai của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi. Tạp chí “Giáo dục mầm non”, Bộ GD và ĐT
 • 2001: Sự phát triển hoạt động sáng tạo và ý tưởng chơi của trẻ em. Tạp chí “Giáo dục mầm non”, Bộ GD và ĐT

Kỷ yếu hội thảo

 • (2019): Play Activities for teaching of English as a foreign language for preschool children in Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế của trường NPUST, Đài Loan
 • (2019): Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Chính sách phát triển Giáo dục Mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất”, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực. Tiểu ban Giáo dục Mầm non năm 2019. ISBN:978-604-946-746-2
 • Đồng tác giả (2018): Đánh giá kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • 2018: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho giáo dục mầm non – Bài học kinh nghiệm trên thế giới và những khó khăn ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong Cách mạng Công nghiệp 4.0”
 • 2017: Xây dựng chương trình dạy kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế của SEAMEOSEN. tại Malaysia
 • 2016: Mối quan hệ giữa stress nghề nghiệp với hành vi bạo lực của giáo viên mầm non. Kỷ yếu Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non thực trạng và giải pháp”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 4 năm 2016.
 • 2016: Giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non. Kỷ yếu Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non thực trạng và giải pháp”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 4 năm 2016.
 • Đồng tác giả (2016): Giáo dục đa văn hóa trong giáo dục mầm non. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế của ĐH KHXH&NV cùng các trường tại Philipine.
 • 2015: Nâng cao hiệu quả ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2015.
 • 2015: Tổng quan về phát triển chương trình Giáo dục Mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghệ thuật trị liệu trong Giáo dục Mầm non”, CĐSPTW TP.HCM tháng 8 năm 2015.
 • 2015: Chương trình phát triển xã hội cho trẻ mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghệ thuật trị liệu trong Giáo dục Mầm non”, CĐSPTW TP.HCM tháng 8 năm 2015.
 • 2015: Hiệu quả của Nghệ thuật trị liệu trên trẻ tự kỷ tuổi mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghệ thuật trị liệu trong Giáo dục Mầm non”, CĐSPTW TP.HCM tháng 8 năm 2015.
 • 2015: TeachTown – Chương trình dạy trẻ từ 2-7 tuổi có rối loạn phổ tự kỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Chương trình dạy kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ”, CĐSPTW TP.HCM tháng 11 năm 2015.
 • 2015: Chương trình dạy trẻ kĩ năng xã hội cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ từ tuổi mầm non đến 12 tuổi (Social skills curriculum K-12). Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Chương trình dạy kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ”, CĐSPTW TP.HCM tháng 11 năm 2015.
 • 2015: Thiết kế các hoạt động lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho giáo sinh mầm non khu vực phía Nam”, CĐSPTW TP.HCM tháng 11 năm 2015.
 • 2014: Vai trò của trường mầm non thực hành chất lượng cao trong đào tạo nghề giáo viên mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng trường Mầm non Chất lượng cao – Thực tiễn và Giải pháp”, Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
 • 2014: Những kỹ năng mềm cần có của sinh viên Sư phạm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên ĐHSP hiện nay”, Khoa Tâm lý Giáo dục, Đại học Sư phạm TP.HCM tháng 12 năm 2014.
 • 2014: Thực trạng tuyển sinh, đào tạo giáo viên mầm non ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non do Úy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức vào 16/9/2014.
 • 2014: Phát triển năng lực hoạt động trí tuệ của sinh viên sư phạm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường sư phạm- Thực trạng và giải pháp”, CĐSPTW Nha Trang tháng 12 năm 2014.
 • 2014: Đổi mới nội dung Chương trình Đào tạo Giáo viên mầm non ở Cộng hòa Liên bang Nga. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung Chương trình và Phương pháp đào tạo Giáo viên mầm non”, CĐSPTW TP.HCM tháng 12 năm 2014.
 • 2014: Hình thành biểu tượng về thời gian cho trẻ mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Toán ở trường Mầm non”, Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM.
 • 2014: Trò chơi học tập hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Toán ở trường Mầm non”, Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM
 • 2013: Thực trạng nguồn nhân lực của ngành Sư phạm. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng trình độ Đại học”, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế- Luật.
 • 2013: Lý luận về công cụ theo dõi, đánh giá trẻ mầm non. Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi”. Nxb ĐHSP TP.HCM. ISBN: 978-604-918-175-7
 • 2013: Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi”. Nxb ĐHSP TP.HCM. ISBN: 978-604-918-175-7
 • 2013: Giới thiệu các phương pháp chẩn đoán sớm chứng khó đọc ở học sinh lớp một. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế “Dạy học cho học sinh lớp 1 có khó khăn về đọc”, Nxb ĐHSP TP.HCM.
 • 2013: Công tác tổ chức chẩn đoán trẻ khuyết tật hiện nay ở Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thực trạng chẩn đoán trẻ khuyết tật ở các cơ sở y tế và giáo dục” của Khoa GDĐB, CĐSPTW TP.HCM
 • 2013: Cơ sở lý luận và thực tiễn lựa chọn phương pháp dạy học. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học các học phần cơ sở và cơ bản trong chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường Đại học và Cao đẳng” của Khoa Cơ bản, CĐSPTW TP.HCM
 • 2013: Quy trình hình thành kỹ năng sư phạm cho sinh viên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác tổ chức thực hành, thực tập sư phạm cho sinh viên theo học chế tín chỉ”, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM tháng 11 năm 2013
 • 2013: Một số trao đổi về thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác tổ chức thực hành, thực tập sư phạm cho sinh viên theo học chế tín chỉ”, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM tháng 11 năm 2013.
 • 2013: Khuyết tật học tập ở trẻ em – nhận dạng và can thiệp từ cha mẹ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giáo dục trẻ khuyết tật học tập”. Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2013: Giới thiệu một số trắc nghiệm (test) tâm lý trẻ mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng tâm lý trong quản lý nhân sự và chăm sóc – giáo dục trẻ tại trường Mầm non Thực hành”, CĐSPTW TP.HCM tháng 7 năm 2013.
 • 2013: Đời sống tâm lý, văn hóa, tinh thần của người cao tuổi Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, Thực trạng và giải pháp”, Viện Nghiên cứu và phát triển TP.HCM, Ủy ban Nhân dân TP.HCM, tháng 8 năm 2013.
 • 2012: Tổng quan về đào tạo giáo viên mầm non ở một số nước trên thế giới. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học”, Khoa Giáo dục mầm non- Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2012: Ứng dụng mô hình Balanced Scordcard trong quản trị trường đại học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 10 năm Ban liên lạc các trường ĐH, CĐ Việt Nam.
 • 2012: Xây dựng phòng kích thích thị giác cho trẻ khiếm thị tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM cho trẻ khiếm thị. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học tổng kết và phổ biến kết quả NCKH lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2006-2020, Sở KH&CN TP.HCM.
 • 2011: Model for special education. Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Giáo dục Đặc biệt Việt Nam kinh nghiệm và triển vọng” kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Giáo dục Đặc biệt 2001-2011. Nxb ĐHSP.
 • 2011: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên. Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp tại TP.HCM, Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM.
 • 2011: Xây dựng Quy định cụ thể về nhiệm vụ Khoa học đối với Giảng viên Đại học. Kỷ yếu Hội Nghị tổng kết Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003-2008 và xây dựng Kế hoạch KH&CN giai đoạn 2008-2020, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
 • 2010: Thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt: tầm quan trọng và thực trạng tổ chức. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công tác thực tập sư phạm của các trường Sư phạm”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường ĐHSP TP.HCM.
 • 2009: Vai trò của trường thực hành sư phạm trong công tác đào tạo giáo viên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Trường thực hành với vấn đề đào tạo nghiệp vụ của các trường sư phạm”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường ĐHSP TP.HCM.
 • 2009: Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt – Thành quả đạt được và những thách thức. Kỷ yếu Hội thảo khoa học « Chính sách đối với trẻ em có hòan cảnh khó khăn » do Ủy ban thiếu niên nhi đồng của Quốc Hội tổ chức tại TP.HCM.
 • 2008: Trắc nghiệm khách quan- Một hình thức đánh giá sớm được áp dụng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kiểm tra đánh giá để phát huy tính tích cực của học sinh bậc trung học”. Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường ĐHSP TP.HCM.
 • Đồng tác giả (2008): Đào tạo nghiệp vụ sư phạm: nhiệm vụ trọng yếu của trường sư phạm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường Đại học sư phạm”, Viện Nghiên cứu Giáo dục- Trường ĐHSP TP.HCM.
 • 2008: Phân luồng sau trung học và trung học phổ thông. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phân luồng học sinh THCS và THPT nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề tại TP.HCM”, Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường ĐHSP TP.HCM.
 • 2007: Chương trình đào tạo giáo viên mầm non tại Cộng hòa Liên bang Nga và Autralia. Kỷ yếu Hội thảo khoa học «Mục tiêu đào tạo và mô hình Đại học Sư phạm Việt Nam trong giai đoạn mới”», Viện nghiên cứu giáo dục- Đại học Sư phạm TP.HCM.
 • 2006: Trao đổi chương trình giảng dạy môn học Giáo dục học đại cương và môn học Giáo dục học trẻ em. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Đại học Sư phạm Tp.HCM”. Khoa Tâm lý-Giáo dục, ĐHSP TP.HCM.
 • 2006: Dạy và học ngọai ngữ -Vấn đề cần quan tâm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Dạy ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên và hợp tác quốc tế trong các trường ĐH, CĐ Việt Nam”, Ban liên lạc các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Sách chuyên khảo

 • (2019): Hướng dẫn thực hiện chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. Nxb Văn hóa Văn nghệ TP.HCM
 • Đồng tác giả (2017): Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Lưu hành nội bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM
 • 2016: Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ. Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 2015: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non. Nxb Văn hóa Văn nghệ
 • Đồng tác giả (2015): Bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi (theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi). Nxb Giáo dục Việt Nam
 • Đồng tác giả (2015): Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi lĩnh vực phát triển nhận thức. Nxb Giáo dục Việt Nam
 • Đồng tác giả (2015): Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi lĩnh vực phát triển thể chất. Nxb Giáo dục Việt Nam
 • Đồng tác giả (2015): Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội. Nxb Giáo dục Việt Nam
 • Đồng tác giả (2015): Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp. Nxb Giáo dục Việt Nam

Đề tài, dự án khoa học đang thực hiện

 • Đề tài “Giải pháp phòng chống bạo lực trẻ mầm non tại TP.HCM” giai đoạn 2020-2022
  Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  Cơ quan chủ quản: Sở KHCN TP.HCM

INVOLVED IN COURSES

Courses teacher is currently involved in.

ID
COURSE NAME
Group
Course Price

TEACHER TESTIMONIALS

What parents Say about our teacher.

Trương Hải Hoàng

Sinh viên Trương Hải Hoàng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành công nghệ điện ảnh truyền hình.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Đỗ Nhật Trường

Sinh viên Đỗ Nhật Trường - Khoa Công nghệ thông tin, đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2017

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Thành Đạt

Sinh viên Nguyễn Thành Đạt tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Ngọc Bảo Châu

Sinh viên Dương Ngọc Bảo Châu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

Nguyễn Minh Thành

Sinh viên Nguyễn Minh Thành tham gia học tập tại Khoa Điện tử - tự động hóa, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường trong suốt 4 năm học

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’

Tập đoàn Nguyễn Hoàng chú tâm đầu tư phát triển giáo dục và tiên phong sở hữu hệ thống giáo dục khép kín từ mầm non đến tiến sĩ, từ chương trình liên kết, hội nhập quốc tế đến quốc tế hoàn toàn. Toàn hệ thống toàn tâm nỗ lực theo triết giáo dục nhân bản, với mục tiêu đào tạo toàn diện cho các thế hệ học sinh, sinh viên đủ 5H: Heart (yêu thương), Head (trí tuệ), Hand (làm việc hiệu quả), Health (sức khỏe tốt) và Human (nhân bản). Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’ Lấy người học làm trung tâm, lấy toàn cầu hoá làm bối cảnh, hệ thống giáo dục nhân bản Nguyễn Hoàng đồng hành với quý phụ huynh như đối tác hàng đầu, cung cấp cho người học môi trường học tập hạnh phúc hôm nay, thịnh vượng ngày mai trong mối quan hệ toàn cầu xuyên suốt tiến trình nhằm thúc đẩy tính thực học trong nền giáo dục nhân bản, Tập đoàn Nguyễn Hoàng mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn, Bất động sản nghỉ dưỡng, thực sự kết nối giảng đường và cuộc sống. Điều này đã đem lại giá trị gia tăng cho xã hội, mang đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. Trong gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Nguyễn Hoàng thực sự trải nghiệm sức mạnh của lòng tri ân. Vậy nên, chúng tôi cũng mời gọi mọi sự cộng tác trong tâm tình tri ân, cùng hội lực để có thể Lan Toả Khát Vọng.

Hoàng Nguyễn Thu Thảo

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172