PGS. TS. Trần Quang Vinh

PGS. TS. Trần Quang Vinh

Thông tin chung


  • Đơn vị: Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
  • Chức vụ: Giảng Viên, Trưởng Bộ môn
  • Email: vinhtq@hiu.vn

Môn giảng dạy

  • Ngoại thần kinh
Học vấn

  • Tiến sỹ y học
  • Bác sĩ y khoa

Kinh nghiệm công tác


Nghiên cứu

Kinh nghiệm giảng dạy


Sở thích

Xuất bản khoa học


  1. Updating

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172