ThS. Đặng Thanh Ẩn

Thông tin chung


  • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Email: andt@hiu.vn

Học vấn


  • Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Cư nhân Kế toán – Kiểm toán Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Thuế, Thị trường chứng khoán, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán tài chính

Giảng dạy


  • Đại học: Thuế, Thị trường chứng khoán, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán tài chính

Sở thích


  • Đọc sách, Du lịch

 

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172