ThS. Đinh Thị Cẩm Hà

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: hadtc@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, (2002-2006)
 • Cử nhân Luật Hành chính – Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, (1997-2001)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2019 – Nay)
 • Giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học TP. Hồ Chí Minh, (2003 – 2019)

Nghiên cứu


 • Luật hiến pháp; Pháp luật về tổ chức và hoạt động công chứng, luật sư; Pháp luật về thừa kế; Học luật và nghề luật; Pháp luật đại cương; Bầu cử trong nhà nước pháp quyền

Giảng dạy


 • Đại học: Luật hiến pháp; Pháp luật về tổ chức và hoạt động công chứng; Pháp luật về thừa kế; Học luật và nghề luật; Bầu cử trong nhà nước pháp quyền

Sở thích


 • Đọc sách, Du lịch, Nghe nhạc, Xem phim

Công bố


Sách:

 • Sách tham khảo Bảo vệ một số quyền cơ bản của người khuyết tật: So sánh pháp luật Việt Nam với Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật – NXB Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2012.I (Chủ biên)

Tạp chí:

 • Về việc biểu quyết lại của Quốc hội Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 7/201
 • Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và sự tiếp nhận trong pháp luật Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 7/2015
 • Quốc hội của Hiến pháp 2013 (viết chung PGS.TS Nguyễn Cảnh Hợp) Tạp chí khoa học pháp lý số 1/2014
 • Bảo đảm quyền có thu nhập cho người khuyết tật trong Luật người khuyết tật. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 21/2014
 • Hoàn thiện các quy định của Hiến pháp bảo đảm quyền của người khuyết tật. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 9/2012

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172