Ths: Đinh Thị Thu Huờng


Thông tin chung


  • Giảng viên. Bộ môn Vi Sinh

  • Đơn vị: Khoa Xét Nghiệm Y Học

  • Địa chỉ: 120 Hòa Bình. Phường Hòa Thạnh. Quận Tân Phú, TP.HCM

  • Email: huongdtt@hiu.vn

Học vấn


  • Thạc sĩ  Công Nghệ Sinh Học.Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM (Năm tốt nghiệp 2017)

  • Cử nhân. Trường Đại Mở Bán Công TP. HCM (Năm tốt nghiệp 2010), chuyên ngành Vi Sinh

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172