ThS. Đỗ Thị Anh Phương

Thông tin chung


  • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Email: phuongdta@hiu.vn

Học vấn


  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, Việt Nam (2016-2018)
  • Thạc sĩ Quản trị Nhân sự, Viện Quản Trị Nguồn Nhân Lực Paris,Pháp ( 2007-2009)
  • Cử nhân Thương mại, Đại học Kinh tế TPHCM,Việt Nam ( 1997-2001)

Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Quản trị nguồn nhân lực.

Giảng dạy


  • Đại học: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị rủi ro, Kỹ năng mềm

Sở thích


  • Bơi, Chạy bộ

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172