ThS.GVC. Hồ Thị Thạch Thúy – Phó Trưởng Khoa Dược


Thông tin chung


  • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
  • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Dược
  • Email: thuyhtt@hiu.vn

Quá trình đào tạo


  • Tốt nghiệp Dược sĩ đại học,  ĐH Y Dược Tp.HCM, 1988
  • Thạc sĩ Dược học , ĐH Y Dược Tp.HCM, 2008

Quá trình công tác


  • 1989-1998, Phó trưởng ngành học Dược, Trường Trung học Y tế Trung Ương III
  • 1998-12/2019, Giảng viên chính, Bộ môn Dược lý-Đại học Y Dược TPHCM
  • 2017-nay, Trưởng Bộ môn Dược lý-Giảng viên chính, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghiên cứu khoa học

  • Nghiên cứu tính kích ứng da và độc tính bất thường của chế phẩm tinh dầu buởi, 2019, Chủ nhiệm đề tài

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]