ThS. Lê Thị Kim Trang

tran_manh_ha

Thông tin chung


  • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
  • Chức vụ: Thư kí Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
  • Email: trangltk@hiu.vn

Học vấn


Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Quản lý dự án
  • Quản lý chuỗi cung ứng
  • Kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu

Sở thích


  • Khám phá và du lịch

Công bố


TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Supply chain design for the agricultural products in Vietnam: A case study of Sim wine in Kon Tum province 2016 The 17th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2016)
2 Designing of the Supply Chain of Purple Sweet Potatoes in Vietnam 2017 The 18th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2017)
3 The design of capacitated logistics network for the Southwest area of Vietnam 2018 The Sixth International Research Conference on Systems Engineering and Management Science

(IRC-SEMS 2018)

4 Multiple objective optimizations in supply chain design for dragon fruit: A case study in Binh Thuan province Vietnam 2018 The Sixth International Research Conference on Systems Engineering and Management Science

(IRC-SEMS 2018)

5 Supply Chain Network Design A Case Study In Can Tho City 2019 Tạp chí công thương 03/2019

ISSN 0866-7756

6 Design And Management Of Fruit And Vegetables Supply Chain In Mekong Delta In Vietnam – A Case Study In Vinh Long Province 2019 Applied Mathematical Modeling Journal (Processing)

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172