ThS. Lê Thị Ngọc Lan

tran_manh_ha

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: 16.7, Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
 • Email: lanltn@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Logistics và Chuỗi cung ứng, Viện Nghiên cứu Quốc tế Sirindhorn (Đại học Thammasat), Thái Lan (2013 – 2015)
 • Cử nhân Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa TPHCM (2007-2012)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2020 – nay
 • Giảng viên, Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, 2012 – 2020

Nghiên cứu


 • Tối ưu hóa trong hệ thống dịch vụ
 • Các giải pháp cải thiện hoạt động Logistics của doanh nghiệp

Giảng dạy


 • Cao đẳng: Quản lý sản xuất, Cơ bản về Logistics, Phương pháp tính thời gian và chi phí

Công bố


Tạp chí:

 • Examining the role of top management leadership style on transportation efficiency and profitability of logistics firms, Songklanakarin Journal of Science and Technology, Chawalit Jeenanunta, Le Thi Ngoc Lan, 2018

Hội nghị:

 • The role of relational resources to trucking firm performance, 11th Southeast ASEAN Technical University Consortium Symposium, Chawalit Jeenanunta, Le Thi Ngoc Lan, 2017
 • Application of Fuzzy TOPSIS in Evaluating Supply Chain Management Strategy, International Conference on Logistics and Industrial Engineering (ICLIE), Tran Thi Tham, Le Thi Ngoc Lan, 2017
 • The role of driver’s attitude to trucking firm performance, International Conference on Applied Statistics, Chawalit Jeenanunta, Le Thi Ngoc Lan, 2015

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172