ThS. Nguyễn Lâm Sơn

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: sonnl@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản trị Tài Chính Kế Toán, Trường Đại học LA TROBE, Úc, Năm cấp bằng: 2009
 • Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế và QTKD, Năm tốt nghiệp: 2003

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2017 – Nay)
 • Giảng viên cơ hữu, kiêm Trưởng Bộ Môn Ngân hàng, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, (2015 – 2016)
 • Giảng viên cơ hữu, kiêm trợ lý Ban chủ nghiệm Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, (2012-2015)
 • Chuyên viên tín dụng (doanh nghiệp, cá nhân), Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, (2009 -2012)

Nghiên cứu


 • Tài chính, Quản trị, Chứng khoán

Giảng dạy


 • Đại học: Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp 2, Quản trị tài chính, Phân tích Báo cáo tài chính, Thẩm định tín dụng

Sở thích


 • Cafe, Đọc sách

 

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172