ThS. Nguyễn Minh Đế


  • Học vị: Thạc Sĩ
  • Trường tốt nghiệp: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Chuyên ngành: Khoa học máy tính
  • Đơn vị: Bộ môn CNTT, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
  • Email: denm1@hiu.vn

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172