ThS. Nguyễn Phước Bình

Thông tin chung


  • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Email: binhnp@hiu.vn

Học vấn


  • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Nam Columbia, Mỹ (2003-2005)
  • Cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp, Đại học Kinh Tế TP.HCM, Việt nam (1993-1997)
  • Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An, Việt nam (2016-2018)

Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Tiền tệ – ngân hàng, Nguyên lý kế toán, Thuế, Kế toán quản trị, Quản trị tài chính, Thị trường chứng khoán.

Giảng dạy


  • Đại học: Tiền tệ – ngân hàng, Nguyên lý kế toán, Thuế, Kế toán quản trị, Quản trị tài chính, Thị trường chứng khoán

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172