ThS. Nguyễn Thành Được – BM Hóa lý


Thông tin chung


  • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
  • Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hóa sinh, Khoa Dược
  • Email: duocnt@hiu.vn

Quá trình đào tạo 


  • Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học – Sư phạm Hóa học, Đại học Cần Thơ, 2000
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý, Đại học Cần Thơ, 2008

Quá trình công tác


  • 2001 – 2007: Giáo Viên, Trường THPT Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang
  • 2007 – 2011: Giảng viên, Đại học Trà Vinh
  • 2011 – 2020: Giảng viên, Đại học Thủ Dầu Một
  • 5/2020 – nay: Giảng viên BM Hóa lý, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Tp.HCM

Nghiên cứu khoa học


1. Ab initio Intermolecular Potentials and Calculation of Second Virial Coefficients for The Cl2-Cl2 dimer 2015 Smart Science Vol. 3, No. 4, pp.193-201. ISSN: 2308-0477
2. Practical intermolecular potentials and second virial coefficients for energy and environmental researches. 2014 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 52-số 2B, tr. 233-241. ISSN: 0866 708X
3. Thermodynamic properties of vapor-liquid equilibria for gases CO and N2 in mixture of greenhouse gases. 2014 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 52 – số 4A, tr. 205-213. ISSN: 0866 708X
4. Prediction of second virial coefficients of gases chlorine, nitrogen, carbon monoxide and argon using artificial neural network and virial equation of state. 2014 Tạp chí Hóa học, tập 52 – số 5A, tr.208-214. ISSN: 0866-7144
5. Ab initio calculation of intermolecular potentials for dimer Cl2-Cl2 and prediction of second virial coefficients. 2015 Tạp chí Hóa học, tập 53 – số 5, tr.604-611. ISSN: 0866-7144
6. Vapor-liquid equilibria of binary system CO and Cl2 in mixture of greenhouse gases using quantum calculation. 2016 Tạp chí Hóa học, tập 54 – số 2, tr.145-152. ISSN: 0866-7144
7. Mô phỏng Monte Carlo cân bằng lỏng hơi của Flo lỏng sử dụng các thế tương tác phân tử Ab initio của dime F2 – F2. 2012 Hóa học và Ứng dụng, số 5(15), tr 13-18. ISSN: 1859-4069
8. Dự đoán tính chất môi trường của một nhóm các chất hữu cơ sử dụng mô hình định lượng cấu trúc và độ tan. 2013 Hóa học và Ứng dụng, số 1(17), tr 33-35-47. ISSN: 1859-4069

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172