ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang


Giảng viên
  • Học vị: Thạc Sĩ
  • Trường tốt nghiệp: Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
  • Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin
  • Đơn vị: Bộ môn CNTT, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
  • Email: trangnth@hiu.vn

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172