Ths: Nguyễn Thị ngọc Anh


Thông tin chung


  • Giảng viên. Bộ môn Vi Sinh

  • Đơn vị: Khoa Xét Nghiệm Y Học

  • Địa chỉ: 120 Hòa Bình. Phường Hòa Thạnh. Quận Tân Phú, TP.HCM

  • Email: anhntn@hiu.vn

Học vấn


  • Thạc sĩ  Sinh Học.Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM (Năm tốt nghiệp 2008)

  • Cử nhân. Trường Đại Mở Bán Công TP. HCM (Năm tốt nghiệp 2004), chuyên ngành công Nghệ Sinh Học Môi Trường

  • Cử nhân. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM (Năm tốt nghiệp 2005), chuyên ngành Sinh Học

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172